En Çok İndirilen Makaleler

.

doi:    Sayfa:    6512

.
TÜRKİYE’DEKİ ORTA SINIF TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERISTICS OF CONSUMPTION HABITS OF THE MIDDLE CLASS IN TURKEY
ORKUN YILDIZ, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.681    Sayfa:    2456

.
SOSYAL EKONOMİK AĞ AÇISINDAN ENERJİ ÜRETEN VE TÜKETEN KOOPERATİF MODELİ
COOPERATİVE MODEL OF ENERGY PRODUCİNG AND CONSUMİNG İN TERMS OF SOCİAL ECONOMİC NETWORK
AYDIN GÜREL, EBRU IRMAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.809    Sayfa:    2252

.
TÜRKİYE'DE KOOPERATİFLERİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
THE THOUGHTS ON SOLUTİON SUGGESTİONS AND MAİN PROBLEMS OF THE COOPERATİVES İN TURKEY
ERTUĞRUL GÜREŞCİ, MURAT GÖNÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.815    Sayfa:    2249

.
İSTANBUL İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI
MANAGEMENT AND ORGANIZATION STRUCTURE OF FISHERIES COOPERATIVES IN ISTANBUL
KADİR DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.824    Sayfa:    2036

.
KÜRESEL REKABET ORTAMININ BANKACILIK SİSTEMİNE YANSIMASI: YABANCI SERMAYELİ BANKALAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
THE REFLECTION OF GLOBAL COMPETITON ON TURKISH BANKING SYSTEM: FOREIGN CAPITAL BANKS AND TURKISH BANKING SECTOR
SELİM DURAMAZ
doi:    Sayfa:    2015

.
1923- 1950 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ
THE STRUCTURAL ANALYSİS OF TURKEY’S ECONOMY DURİNG 1923-1950 PERİOD
O.MURAT KOÇTÜRK, MERYEM GÖLALAN
doi:    Sayfa:    1994

.
KâRLILIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE KâRLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BİR KOOPERATİF İŞLETMESİ OLAN KONYA ŞEKER FABRİKASI
ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING PROFITABILITY SUSTAINABILITY AND PROFITABILITY: KONYA SUGAR FACTORY WITH A COOPERATIVE OPERATION
NİLGÜN KİNDİK, ALPER ASLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.833    Sayfa:    1990

.
MARKA, MARKA DEĞERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ: INTERBRAND İLE BRAND FİNANCE YÖNTEMLERİ VE 2017 EN DEĞERLİ DÜNYA MARKA SIRALAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
BRAND, BRAND EQUITY AND VALUATION METHODS: INTERBRAND AND BRAND FINANCE METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MOST VALUABLE WORLD BRAND RANKS IN 2017
HASAN TAŞCI, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.936    Sayfa:    1960

.
PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE DEĞER YARATMAK: KANVAS İŞ MODELİ ÖRNEĞİ
SHARING ECONOMY AND CREATING VALUE: BUSINESS MODEL CANVAS
A.İDİL KACAR, VOLKAN YAKIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.962    Sayfa:    1876

.
TÜRKİYE VE FRANSA’DA YASAMA VE YÜRÜTME İLİŞKİLERİ
LEGISLATIVE AND EXECUTIVE RELATIONS IN TURKEY AND FRANCE
EMİNE ÇELİKSOY, TUĞBA GÜLER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1335    Sayfa:    1820

.
TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFLERİ: BACIYAN-I MERAM ÖRNEĞİ
WOMEN ENTREPRENEUR COOPERATIVES IN TURKEY: THE CASE OF BACIYAN-I MERAM
EBRU ÖZER TOPALOĞLU, MURAT TOPALOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.814    Sayfa:    1804

.
KOOPERATİFLERDE MARKALAŞMA VE TÜKETİCİ-KOOPERATİF ÜRÜNLERİ İLİŞKİSİ: TORKU ÖRNEĞİ
BRANDING IN COOPERATIVES AND RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER-COOPEATIVE PRODUCTS: TORKU CASE
HAZAL OĞUZ, OĞUZ METE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.822    Sayfa:    1733

.
KATILIM SİGORTACILIĞI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
PARTICIPATION INSURANCE AND ITS CURRENT CONDITION IN TURKEY
HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.862    Sayfa:    1703

.
ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE VE DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OTANTİK LİDERLİKTE ROLÜ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SUPPORTIVE ORGANIZATIONAL CULTURE ON AUTHENTIC LEADERSHIP: AN EMPIRICAL
MUHAMMET ALİ YETKİN
doi:    Sayfa:    1654

.
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN AR-GE PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA
EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON R&D PERFORMANCE: A STUDY OF TURKISH DEFENCE INDUSTRY
ALPTEKİN SÖKMEN, EMİR MURAT AKSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.596    Sayfa:    1628

.
DÜNYA’DA VE ÜLKEMİZDE TOPRAK VE TARIM REFORMU UYGULAMALARI
APPLİCATİONS OF LAND AND AGRARİAN REFORM IN THE WORLD AND IN TURKEY
METİN TÜRKER
doi:    Sayfa:    1607

.
TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİNİN DÖNEMSEL ANALİZİ (1950-1960 DÖNEMİ)
THE PERIODICAL ANALYSIS OF TURKISH COOPERATION (1950-1960 PERIOD)
YASEMİN MEMİOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.846    Sayfa:    1593

.
AHİLİK KURUMU VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
AKHISM ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
ENVER AYDOĞAN, MUHAMMET BURAK DELİBAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.387    Sayfa:    1542

.
LİDERLİK OLGUSU VE KATILIMCI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA:“BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA UYGULAMA ÖRNEĞİ
QUALITATIVE RESEARCH INTO LEADERSHIP AND CHARACTERISTICS OF PARTICIPATORY LEADERSHIP “A SAMPLE APPLICATION IN A NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION”
AHMET TURAN ÖZTÜRK, İBRAHİM EMLİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.723    Sayfa:    1504

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.