Kabul Edilen Makaleler

TÜRKİYE’DE GIDA SEKTÖRÜ HİSSE FİYATLARININ KÜRESEL VE ULUSAL DÜZEYDEKİ DİNAMİKLERİ
GLOBAL AND COUNTRY LEVEL DYNAMICS OF FOOD INDUSTRY STOCK PRICES IN TURKEY
PINAR OKAN GÖKTEN, TÜRKER AÇIKGÖZ, SONER GÖKTEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2392    0

YAPAY ZEKâNIN TASARIMA VE TASARIMCIYA ETKİLERİ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE'S IMPACT ON DESIGN AND DESIGNERS
MUSTAFA GÜNAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335    0

DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI TÜKETİCİLERİN PLANSIZ, KOMPULSİF VE HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLER Mİ?
DO DİGİTAL MARKETİNG APPLİCATİONS AFFECT CONSUMERS' UNPLANNED, COMPULSİVE AND HEDONİC PURCHASE BEHAVİORS?
MEHMET EMİN KEKE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337    0

ETKİN PİYASA HİPOTEZİ İLE İLİŞKİLİ OLARAK HAM PETROL FUTURES KONTRAT FİYATLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATING CRUDE OIL FUTURES PRICES IN RELATION TO THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS
CEYDA AKTAN, EŞREF KULOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2348    0

TFRS 15 STANDARDININ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE UYGULANMASI
APPLICATION OF TFRS 15 STANDARD IN CONSTRUCTION CONTRACTING WORA
EMEL SARAÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2312    0

ZORUNLULUK VE FIRSAT İKİLEMİNDE ENFORMEL SEKTÖRÜN DEĞİŞEN YAPISINI YENİDEN DÜŞÜNMEK
RETHINKING THE CHANGING STRUCTURE OF THE INFORMAL SECTOR IN THE DILEMMA OF NECESSITY AND OPPORTUNITY
AHMET ERTAN ÇÖLGEÇEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2352    0

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARININ PERFORMANS VE İŞE BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF EMPLOYEE MOTİVATİON ON PERFORMANCE AND WORK COMMİTMENT
AHMET ERTAN ÇÖLGEÇEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2329    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.