Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 765-778

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2392


TÜRKİYE’DE GIDA SEKTÖRÜ HİSSE FİYATLARININ KÜRESEL VE ULUSAL DÜZEYDEKİ DİNAMİKLERİ

PINAR OKAN GÖKTEN, TÜRKER AÇIKGÖZ, SONER GÖKTEN

Tarım ve gıda sektörü, eski çağlardan beri toplumların ayrılmaz bir parçası olarak kalmış, toplumların ekonomisinde ve sosyal refahında önemli rol oynamıştır. Bu araştırmada sektörün dinamiklerini finansal perspektiften analiz edilmektedir. Bu makale, Türkiye gıda endüstrisinde hisse senedi fiyatlarının uzun vadeli ve kısa vadeli belirleyicilerini incelemektedir. Bu amaçla Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli (ARDL) sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Yurtiçi finans piyasası ve makroekonomik performansın yanı sıra küresel enerji ve girdi fiyatlarını da içeren dört faktörlü model kullanılmıştır. Bu çalışmada Şubat 1997 ile Ekim 2024 arasındaki dönemleri kapsayan aylık serilerden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, gıda sektörü hisse senedi fiyatları ile dört faktör arasındaki eşbütünleşme ilişkisini göstermektedir. Uzun vadede sektördeki varlık fiyatlarını hem yurt içi hem de küresel faktörler etkilemektedir. Öte yandan, kısa vadede hisse senedi fiyatlarındaki değişimi açıklamada yalnızca yurt içi faktörler anlamlıdır. Çalışmamız politika çıkarımları ve yatırım kararı verme açısından dikkat çekici bulgulara sahiptir. Bu çalışmanın bulguları portföy seçimi, çeşitlendirmesi ve şirket kararların yanı sıra politika yapıcı kararları açısından da kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ARDL Sınır Testi, Gıda Endüstrisi, Gıda Fiyatları, Hisse Senedi Piyasaları, Varlık Fiyatları

GLOBAL AND COUNTRY LEVEL DYNAMICS OF FOOD INDUSTRY STOCK PRICES IN TURKEY

Since ancient times, agriculture and food sector have remained integral components of societies, playing crucial roles in their economy and social welfare. In this research, we analyze the dynamics of this sector through a financial perspective. This paper investigates long-run and short-run determinants of stock prices in food industry of Turkey. For this purpose, we utilize Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) bound test approach. We use four-factor model, including domestic financial market and economic performance as well as global energy and input prices. This study uses a dataset of monthly series covering the periods between February 1997 to October 2024. The result show cointegration relation between food sector stock prices and four-factors. In long-run, both domestic and global factor influence asset prices in the sector. On the other hand, only domestic factors are significant to explain stock price variation in short-run. Our study has remarkable findings in terms of policy implications and investment decision-making. The findings of this study can be used in terms of portfolio selection, diversification and corporate as well as policymaker decisions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ARDL Bound Test, Food Industry, Food Prices, Stock Market, Asset Prices

Tam Metin 103

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.