Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 779-795

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2331


MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDEN MEMNUNİYETSİZLİK ALGILARININ EMEKLİLİKLERİNİ PLANLAMA SÜREÇLERİNE ETKİSİ

ALİ ÖZBEK

Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının günümüz iş yerlerinde hızla çoğalan dijital ve teknolojik ürünlerin kullanımı doğrultusunda teknolojik ürünlerden memnuniyetsizlik algılarının, emekliliklerini planlama süreçleri üzerine etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesini sağlamaktır. İş dünyasında dönüşümü etkileyen önemli faktörlerden birisi de dijital ve teknolojik gelişmelerdir. Şüphesiz bu tür gelişmelerden etkilenen en önemli meslek gruplarından birisini de muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının son dönemde büyük bir ivme yakalayan ve uygulamada sıklıkla kullandıkları dijital ve teknolojik yeniliklerle ilgili algılarının emekliliklerini planlama süreçleri kapsamında ne gibi etkilere sahip olabileceği incelenmiş ve amaca uygun ölçek kullanımı sayesinde ampirik yöntemler kullanılmıştır. Veri analizleri yapılarak çeşitli istatistiki çıkarımlar sağlanmıştır. Çalışma sonucunda iş yerlerinde dijital ve teknolojik ürünleri kullanan muhasebe meslek mensuplarının bu ürünlerle ilgili memnuniyetsizlik algılarının emekliliklerini planlama süreçleri üzerinde (β: 0,125 p<0.05) anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Çalışmanın gelecekte yönetim kademesindeki karar alıcılara ve özellikle muhasebe meslek mensuplarının emekliliklerini planlama süreçleri hakkında önemli kazanımlar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensupları, Dijitalleşme, Teknoloji, Emeklilik Planları.

THE EFFECT OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS' PERCEPTIONS OF DISSATISFACTION WITH DIGITALIZATION AND TECHNOLOGICAL PRODUCTS ON THEIR RETIREMENT PLANNING PROCESSES

The aim of this study is to examine and evaluate the effects of professional accountants' perceptions of dissatisfaction with technological products on their retirement planning processes in line with the rapidly increasing use of digital and technological products in today's workplaces. One of the important factors affecting transformation in the business world is digital and technological developments. Undoubtedly one of the most important professional groups affected by such developments is accountants. In the study, it was examined what kind of effects professional accountants' perceptions of digital and technological innovations, which have gained great momentum recently and frequently used in practice, might have within the scope of their retirement planning processes, and empirical methods were used thanks to the use of appropriate scales. Various statistical inferences were provided by data analysis. As a result of the study, it was determined that the dissatisfaction perceptions of professional accountants who use digital and technological products in their workplaces had a significant effect on their retirement planning processes (β: 0.125 p<0.05). It is thought that the study will provide important gains to decision makers at the management level and especially professional accountants about their retirement planning processes in the future.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Accounting, Professional Accountants, Digitalization, Technology, Retirement Plans

Tam Metin 87

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.