Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 2068-2089

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1659


TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÖLÇEK ETKİNLİĞİ: WİNDOW ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRME

FEYZA ERŞİN META, CELAL TAŞDOĞAN

Güçlü bir ekonomi, sağlıklı işleyen ve gelişen bir finansal sistem ile sağlanabilir. Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörü, finansal sistem içerisinde aracılık rolünü yerine getiren en yüksek paya sahip yapı olarak faaliyet göstermektedir. Çalışmanın amacı, iktisadi sistem içerisinde bu denli önemli bir rol ve paya sahip olan bankacılık sektörünün ölçek etkinliğini ve verimlilik düzeyini incelemektir. Bu amaçla, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 15 özel ve yabancı sermayeli mevduat bankası karar verme birimi olarak seçilmiştir. Seçili bankaların 2000-2012 ve 2013-2020 olmak üzere iki ayrı dönem verileri kullanılarak Veri Zarflama Analizi Window yöntemi ile bankaların ölçek etkinliği hesaplanmıştır. Sonuç olarak ilk dönemde Türk bankacılık sektörünün ölçek etkinlik skorları değerlendirildiğinde 2008 Küresel Finans Krizi karşısında dayanıklı bir duruş sergilediği sonucuna ulaşılabilmektedir. İkinci analiz döneminde de etkinlik değerlerinin daha da yükseldiği ve bazı yıllarda toplam etkin banka sayılarında belirgin bir düzeyde artış gösterdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türk Bankacılık Sektörü, Ölçek Etkinliği, Veri Zarflama Analizi, Window Yöntemi

SCALE EFFICIENCY IN THE TURKISH BANKING SECTOR: EVALUATION WITH WINDOW ANALYSIS

A strong economy can be achieved with a well-functioning and developing financial system. In the Turkish economy, the banking sector operates as the structure with the highest share fulfilling its intermediary role in the financial system. The aim of the study is to examine the scale efficiency and productivity level of the banking sector, which has such an important role and share in the economic system. For this purpose, 15 private and foreign capital deposit banks operating in the Turkish banking sector are selected as the decision-making unit. The scale efficiency of the banks are calculated with the Data Envelopment Analysis Window method using the data of two different periods, 2000-2012 and 2013-2020, of the selected banks. As a result, when the scale efficiency scores of the Turkish banking sector are evaluated in the first period, it can be concluded that it exhibited a durable stance against the 2008 Global Financial Crisis. In the second analysis period, it is observed that the efficiency values ​​increased even more and the total number of efficient banks increased significantly in some years.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkish Banking Sector, Scale Efficiency, Data Envelopment Analysis, A Window Analysis

Tam Metin 528

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.