Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2378-2401

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2222


KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ADNAN GÜZEL, AHMET CANGA

Turizm sektörü büyümeye etkisi, istihdamı artırması, yabancı turistlerin gelişini teşvik etmesi ve toplam geliri artırması gibi nedenlerle ekonomilere büyük katkı sağlamaktadır. Ancak sektör, krizlere, çatışmalara, terörizme, doğal afetlere ve diğer olumsuz durumlara karşı hassastır. Bu araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren ve Turizm Bakanlığı tarafından 1, 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı olarak sınıflanmış turizm yatırım ya da işletme belgesine sahip otellere odaklanmış, veriler Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Nevşehir gibi çeşitli şehirlerde bulunan otel yöneticilerinden alınmıştır. Araştırmaya toplam 415 otel yöneticisi katılmıştır.

Bu çalışmada kriz öncesi tedbirler, krizlerin tahmini ve kriz yönetimi süreçlerinin konaklama sektörü üzerindeki etkisi değerlendirilmekte, bu süreçlere bağlı olarak Türk konaklama sektöründe krizlerin etkisini azaltmak amacıyla yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar incelenmektedir. Türk konaklama sektöründe en büyük etkiye sahip olan en son kriz COVID-19 krizidir. COVID-19 krizinin ve diğer krizlerin Türk turizmine etkisi ve otel yöneticilerinin pandemi öncesinde, esnasında ve sonrasındaki yaklaşımları incelenmiştir. Otel yöneticilerinin COVID-19 salgınının Türk turizm sektörü üzerindeki etkisine ilişkin bakış açıları ve salgının etkilerine karşı uygulanan stratejileri değerlendirilmiştir. Olası krizlere karşı yapılan hazırlık ve planlama çalışmalarına bakıldığında, otellerin önemli bir kısmının krizi kontrol altına alma ve azaltma konusunda ileri düzeyde etkinlik ve hazırlık sergilediği görülmüştür. Potansiyel krizlere karşı eylem planları geliştirmek ve uygulamak amacıyla ekipler oluşturulmuş ve satış, pazarlama ve tasarruflar konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Konaklama Sektörü, Kriz Yönetimi, Turizm, Yönetim, COVID 19 Pandemi

CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES IN THE HOSPITALITY SECTOR: A CASE OF TÜRKİYE

The tourism sector plays a vital role in enhancing the economies of nations by creating jobs, attracting foreign travellers and increasing total income. However, the sector is vulnerable to crises such as conflicts, terrorism, natural disasters, and other unfavourable events. This research focused on hotel managers in Türkiye working in hotels that are classified by the Ministry of Culture and Tourism as 1-, 2-, 3-, 4-, or 5-star hotels and hold either a tourism operating certificate or a tourism investment certificate. The study was undertaken by collecting data from the managers of hotels in different cities of Türkiye, such as Ankara, Antalya, Istanbul, Izmir and Nevsehir. The primary data were collected from 415 hotel managers or owners.

In this study, the impact of pre-crisis measures on the crisis forecasting and crisis management process is evaluated, and the outcomes of the crisis forecasting and management process in the Turkish hospitality sector are examined. The most recent crisis for the Turkish hospitality industry is considered as the COVID-19 crisis. The impact of the COVID-19 crisis and other crises on Turkish tourism and the approaches of hotel managers before, during and after the pandemic were analysed. Hotel managers' perspectives on the impact of the COVID-19 pandemic on the Turkish tourism sector and the strategies implemented against the effects of the pandemic were evaluated. In terms of preparation and planning for possible crises, it was observed that a significant number of hotels exhibited a high level of effectiveness and preparedness in controlling and mitigating the crisis. Action plans developed and implemented in sales, marketing fields and savings measures to prevent potential crises.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hospitality Sector, Crisis Management, Tourism, Management, COVID-19 Pandemics

Tam Metin 132

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.