Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1543-1558

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1602


SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN FARKLILIKLARA SAYGI KONUSUNA İLİŞKİN ETKİNLİK ÖNERİSİ

ÜNAL ŞİMŞEK, BAHADIR KILCAN

Bu araştırma, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan farklılıklara saygı konusunda öğretmenlere uygulanabilir bir etkinlik sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ilgili konunun öğrencilerde karşılık bulmasında etkinliklerin önemini ortaya koymayı da hedeflenmektedir. Bu amaç çerçevesinde mevcut araştırmada “Farklılıklarımız Zenginliklerimizdir” isimli bir etkinlik hazırlanmıştır. Etkinliğin uygulaması, Aksaray ili merkez ilçesinde yer alan bir ilkokulda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, dördüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen bu etkinliğe öğrencilerin katılım gösterme konusunda istekli oldukları görülmüştür. Ayrıca öğrenciler Covid 19 salgınının verdiği olumsuz havadan sonra bu tarz eğlenceli ders etkinliklerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etmişlerdir. Etkinlik sonucunda öğrenciler daha önce farklılıklara saygı konusunda öğretmenlerinden birçok şey duyduklarını ama ilk kez böyle bir etkinlikle bu konuyu ele aldıklarını ve mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca farklı konulara ilişkin etkinlikler için araştırmacıları tekrardan derslerine davet etmişler ve ders bu şekilde tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal bilgiler, farklılıklara saygı, etkinlik

AN ACTİVİTY PROPOSAL ON RESPECT FOR DİFFERENCES İN THE SOCİAL STUDİES CURRİCULUM

This research aims to present an actionable activity to teachers about respect for differences in the social studies curriculum. In addition, it is aimed to reveal the importance of the activities in finding the corresponding subject in the students. For this purpose, in the current research, an activity named "Our Differences Are Our Wealth" has been prepared in the present study. The implementation of the activity was carried out in a primary school in the central district of Aksaray province in the 2020-2021 academic year. It was observed that the students were willing to participate in this activity, which was carried out with fourth grade students. In addition, students stated that after the negative atmosphere of the Covid 19 epidemic, such entertaining lesson activities made them happy. As a result of the activity, the students stated that they had heard many things from their teachers about respect for differences before, but that they addressed this issue for the first time with such an activity and they were happy. In addition, they invited researchers again to their lessons for activities related to different subjects and the course was completed in this way.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social studies, respect for differences, efficiency

Tam Metin 630

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.