Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 852-864

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.783


TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKALARINA BAKIŞI: KOOPERATİF MARKA ÖRNEĞİ

SELİN GÖRAL, MEHMET BAŞ

Perakendecinin adını taşıyan ve perakendeci tarafından özel olarak yaratılan perakende markaları birçok ürün çeşidi için kullanılabilmektedir. Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel istek ve ihtiyaçlara sahip bir oluşum olan  kooperatif markalar ise  belli bir ürün alanında faaliyet göstermektedir. Geniş kapsamlı marka kullanımını en uygun şekilde değerlendirmekte olan perakende markaları ve gelişmekte olan kooperatif markaları tüketicilerin satın alma kararlarını ve bu kararları etkileyen faktörleri bilmeleri ve stratejik hamlelerini bu doğrultuda atmaları gerekmektedir. Bilgilerin ve fikirlerin hızla yayıldığı günümüzde tüketicilerin marka algıları çevrelerinde bulunan birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin doğru analizi markalara atılacak yeni adımlar için yol gösterecek ve doğru konumlandırma kriterlerine ilişkin bilgileri gözler önüne serecektir. Bu nedenle marka stratejileri kararları alınırken tüketicilerin analizi önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Perakendeci Markası, Kooperatif Markası, Perakendecilik

THE VIEW OF CONSUMERS TO RETAIL BRANDS; AN EXAMPLE OF A COOPERATIVE BRAND

Retail brands,  named and created specifically by the retailer, could be used for a variety of product range. On the other hand, cooperative brands, the institutions having shared economic, social and cultural needs and wants, usually operates in a more specific product range. It will be necessary for retail brands that assess prospectively the usage of a brand in a broad scope and developing cooperative brands to know which products consumers purchase, what decision processes they make and about which factors affect these processes and to take their strategic moves according to these processes. In today’s time, where ideas and information spread quickly, consumers’ perceptions of brands are affected by a plenty of factors. Identifying these factors correctly will guide the brands to take their  steps in the right direction and reveal the information related to appropriate positioning criteria. In the decision process of brand strategies the interpreting consumer behaviors will gain great prominence.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Retail Brand,Cooperative Brand ,Private Label, Collective Brand

Tam Metin 1029

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.