Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 611-630

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2051


BEKLENEN VE BEKLENMEYEN BAZI OLAYLARIN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

EMRAH ÖGET, MEHMET ERYİĞİT

Bu çalışmanın amacı kredi notu açıklamaları, siyasi olaylar, Merkez Bankası politika faiz kararları ve sivilleri hedef alan terör olaylarına karşı Borsa İstanbul 30 (BİST 30) endeksinde yer alan şirketlerin yarı güçlü formda etkinliğini sınamaktır. Bu amaçla olay çalışması yönteminden yararlanılmıştır. Tahmin periyodu olarak 120 gün seçilirken anormal ve kümülatif anormal getiriler için (-10, +5) olay penceresi ve olayların erken, geç ve anlık etkilerini görebilmek açısından ortalama anormal ve ortalama kümülatif anormal getiriler için (-1, +1), (-5, +5) ve (-10, +1) olarak üç farklı olay penceresi tercih edilmiştir. Ortaya çıkan anomalilerin anlamlılıkları parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle test edilmiştir. Sonuç olarak BİST 30 endeksine dâhil işletmelerin kredi notu açıklamaları, siyasi olaylar ve politika faizi değişimlerine karşı yarı güçlü formda etkin olmadığı, terör olaylarına karşı ise etkinliğe yaklaştığı ortaya konulmuştur. Olay kategorileri arasında bir kıyaslama yapılarak piyasanın politika faiz oranı değişimlerinin ve siyasi olayların %55’ine, kredi notu açıklamalarının %41’ine ve terör olaylarının %33’üne toplu olarak tepki verdiği tespit edilmiştir. Ortaya çıkan anomaliler kredi notu açıklamaları için “Beklenti Teorisi”, politika faiz oranı değişimleri için “Sahte Sürü Davranışı”, siyasi olaylar için “Belirsiz Bilgi Hipotezi” ve terör olayları için “öğrenme etkisi” ile açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Piyasa etkinliği, Olay çalışması, Anormal getiriler, Hisse senedi piyasası

THE İMPACT OF SOME EXPECTED AND UNEXPECTED EVENTS ON MARKETS

The aim of this study is to test the semi-strong form effectiveness of the companies in the Borsa Istanbul 30 (BIST 30) index against credit rating statements, political events, Central Bank policy rate decisions and terrorist incidents targeting civilians. For this purpose, the event study method was used. 120 days was chosen as the estimating window. The event window was selected as (-10, +5) for abnormal and cumulative abnormal returns. Three different event windows were preferred as (-1, +1), (-5, +5) and (-10, +1) for average abnormal and cumulative average abnormal returns to see the early, late and instant effects of the events. The significance of the anomalies was tested with parametric and non-parametric methods. As a result, it has been revealed that the companies included in the BIST 30 index are not effective in the semi strong form against credit rating statements, political events and policy rate changes, and they are close to effectiveness against terrorist incidents. It has been determined that the market collectively reacts to 55% of policy interest rate changes and political events, 41% of credit rating statements and 33% of terrorist incidents by making a comparison between the event categories. The resulting anomalies are explained by “Prospect Theory” for credit rating disclosures, “Fake Herd Behavior” for policy interest rate changes, “Uncertain Information Hypothesis” for political events and “learning effect” for terrorist events.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Market efficiency, Event study, Abnormal returns, Stock market

Tam Metin 259

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.