Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1374-1397

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1568


ÖZEL MUAYENEHANE HEKİMLERİNİN AMELİYAT OPERASYONLARINA İLİŞKİN ÖZEL HASTANE SEÇİM FAKTÖRLERİ: BULANIK AHP UYGULAMASI

ERKUT ERGENÇ, GÖKHAN KIRBAÇ

Özel muayenehane hekimlerinin bazı operasyonlarını gerçekleştirmek için hastanelerle iş birliğine girmektedir. Hastanelerin dış hekim olarak adlandırdıkları uzman hekimlerin rekabetin arttığı sağlık sektörü içerisinde hastalarının tıbbi işlemlerini (ameliyat, doğum vb.) gerçekleştirmek için faydalandıkları hastaneleri seçerken kullandıkları seçim kriterleri ServQual hizmet kalitesi boyutları çerçevesince ele alınmış ve karşılaştırmalı bir AHP uygulaması gerçekleştirilerek İzmir ilinde yer alan 3 hastane için bir genel cerrahi kliniği açısından araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Covid-19 Pandemisi öncesinde (2020 yılı öncesi) özel muayenehane hizmeti veren işletmelerin dış paydaş hastane seçimleri üzerinde ele alınmıştır. Sonuç olarak nihai 3 hastane özelinde AHP metodu uygulanarak dış hekim hastane seçimleri ServQual hizmet kalitesi boyutları çerçevesinde 10 ayrı hizmet kalitesi ifadesi dikkate alınarak karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hizmet Pazarlaması, Servis Sistemleri, Hizmet Kalitesi, ServQual, Muayenehane Hizmetleri, Dış Hekim Hastane Seçimi, Sağlık Hizmetlerinde Lojistik, AHP

HOSPITAL SELECTION FACTORS FOR PRIVATE DOCTORS CONCERNING THEIR SURGERY OPERATIONS SERVICES: AN APPLICATION OF FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (FAHP)

The Doctors, who work in their own private clinic, cooperate with hospitals to perform specific surgery operations. In the healthcare sector the competition among health institutions is increasing. Therefore, the selection of an appropriate hospital is an important decision problem for the private doctors. There is some decision criterias used among private doctors to choose the hospitals to conduct medical operations (such as surgery, delivery) for their patients are addressed within the context of ServQual service quality dimensions. Besides, by using a comparative Analytic Hierarchy Process (AHP) application, an examination of three hospitals in the Izmir province has been performed. This study has addressed the external stakeholder hospital choices of businesses that provide private clinic services before the Covid-19 Pandemic (before 2020). As a result, the AHP method was used in the final three hospitals. Private Doctors’ hospital choices were compared using the ServQual service quality dimensions, which included 10 different service quality aspects.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Service Marketing, Service Systems, Service Quality, ServQual, Clinic Services, Private Doctors' Choice of Hospital, Logistics in Health Services, Analytic Hierarchy Process (AHP)

Tam Metin 633

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.