Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1477-1507

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1628


KADIN İŞ PERFORMANSI SORUNLARINA ÇÖZÜM AÇISINDAN İŞ-YAŞAM DENGELİ ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ

KAMİL UFUK BİLGİN , ESRA NUR TUĞAN

Bu makalenin amacı kadın çalışanların iş performansını, kadınların iş-yaşam dengesine ilişkin sorunları ve esnek çalışma açısından ele alıp incelemektir. Buna göre, yöntem olarak öncelikle konuyla ilgili bilimsel kaynakların taraması yapılmış; yerli ve yabancı yazarların eserlerine bakılmıştır. Daha sonra da dünyada, Avrupa Birliğine üye ülkelerde ve Türkiye’deki kadın çalışanlara ilişkin hukuki durum analiz edilmiştir. Bu analiz, çeşitli istatistiki tablolarla ortaya konmaya çalışılmıştır. Makalede öne çıkan konu, kadın çalışanların iş-yaşam dengesine ilişkin sorumluluklarını dikkate alarak, iş performanslarını esnek çalışmayla sağlayabilmeleri olmuştur. Bunun için öncelikle, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları iş-yaşam dengesi sorunları üzerinde durulmuştur. Bu sorunlar kadınların kişisel, sosyal ve kurumsal sorunları şeklinde gruplandırılarak incelenmiştir. Makalede son olarak AB üyesi ülkelerdeki esnek çalışma uygulama örnekleri ile esnek çalışma saati düzenlemesi hakkında bilgi verilmiş ve tüm bu bilgiler ışığında, Türkiye’de kadın esnek çalışmasının kadınların iş performansına etkisi ve önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kadın İş Performansı, Kadın İş-Yaşam Dengesi, Kadın Esnek Çalışması

WORK-LIFE BALANCED FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENT IN TERMS OF SOLVING PROBLEMS RELATED TO WOMEN’S JOB PERFORMANCE

The aim of this article is to examine the job performance of female employees in terms of women’s work-life balance problems and flexible working. First of all, works of various national and foreign authors were studied. Then, the legal situation regarding female employees in the world, in the member states of the EU and Turkey were examined and shown in various statistical tables. The prominent issue in this article is that, taking into account their responsibilities regarding work-life balance problems, female employees can achieve their job performance with flexible working. These problems were grouped and examined as personal, social and intitutional problems. Finally, examples of flexible working practices in EU member countries and their flexible hour arrangements are given. In the light of these information, the effect and importance of flexible work on women's work performance in Turkey was emphasized.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Women's job performance, Women's work-life balance, Flexible work of women

Tam Metin 718

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.