Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3151-3168

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2259


İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASINDA SOSYAL AĞ PLATFORMLARININ KULLANIMININ ETKİSİ: KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ

YUSUF KURT

Bu makale, sosyal ağ platformu (SAP) kullanımı ile firma uluslararasılaşması arasındaki ilişkiyi açıklayan kavramsal bir model geliştirmektedir. Model, ağ tabanlı uluslararasılaşma literatürünü eleştirel bir bakış açıyla irdeleyerek soysal ağ platformları aracılığıyla geliştirilen ağların firma uluslararasılaşmasını nasıl etkilediğini açıklar. Mevcut literatür ağların uluslararasılaşmadaki rolünü araştırmış olsa da bu çalışmalar çoğunlukla ticari ve kişiler arası ilişkilere odaklanmıştır. Fakat, internetin yükselişiyle birlikte, uluslararasılaşmak isteyen işletmelerin hızla artan bir oranda sosyal ağları kullanmaya başladıklarına şahit olmaktayız.

Önceki araştırmalar, ağların rolüne geniş düzeyde ışık tutarken, sosyal ağların kendine özgü özelliklerini ve firma uluslararasılaşmasına olan özgün katkılarını açıklamakta eksik kalmaktadırlar. Belirtilen araştırma boşluğu üzerine inşa edilen bu çalışma, sosyal ağ platformları üzerinden kurulan sosyal ağların nasıl ve hangi mekanizmalar aracılığıyla firmaların uluslararasılaşmasını kolaylaştırabileceğini açıklayan kavramsal bir model geliştirerek literatüre önemli ve güncel bir katkı yapmaktadır. Bu çalışmada sosyal ağlar ve firma uluslararasılaşması arasındaki etkileşim, beş önermeyle eleştirel bir şekilde açıklanmaktadır. Bu çalışma, sosyal ağların iş yaşamındaki artan rolü düşünüldüğünde, sosyal ağlar ile firma uluslararasılaşması arasındaki ilişkiyi ampirik olarak test etmeyi amaçlayan gelecekteki çalışmalar için fırsatlar yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uluslararasılaşma, sosyal ağ platformları, sosyal ağlar, ağ kaynakları, küresel strateji.

THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKING PLATFORMS ON FIRM INTERNATIONALIZATION: A CONCEPTUAL MODEL DEVELOPMENT

This paper develops a conceptual model that explains the relationship between the use of social networking platforms (SNPs) and firm internationalization. The model critically explores the network-based internationalization literature and explains how networks developed through SNPs can facilitate firm internationalization. Although the extant literature has investigated the role of network relationships, earlier studies have mostly focused on business and inter-personal relationships. However, with the rise of the internet, we have witnessed an exponential growth in the use of online social networks by internationalizing firms to access foreign markets. While previous research shed lights on the role of networks at broad level, they offer limited understanding on the idiosyncratic characteristics of online networks and their unique contribution to firm internationalization. Building on this gap, the present study makes a timely contribution to the literature by developing a conceptual model, which explains how and through which mechanisms online networks can facilitate firm internationalization. The interaction between online networks and firm internationalization is critically explained with five propositions. As social networks are becoming an important component of international business activities, this study creates opportunities for future studies, which aims to empirically test the relationship between social networks and firm internationalization.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Internationalization, social networking platforms, social networks, network resources, global strategy.  

Tam Metin 132

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.