Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 2980-3015

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2208


PANDEMİ DÖNEMİNDE LOJİSTİK DAYANIKLILIKTA TEKNOLOJİNİN ROLÜNE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR TARAMASI

BEYZA GÜLTEKİN, MEHMET AKİF GÜNDÜZ, FATİH CURA, SERCAN DEMİR, LEYLA ÖZER

KOVİD-19 salgını sırasında, tedarik zinciri ve özellikle lojistik firmaları risklere karşı daha kırılgan olarak nitelendirilebilir ve bu firmalar teknolojiyi kullanarak firmalarının dayanıklılıklarının korumaya ve geliştirmeye çalışmaktadırlar. Buna bağlı olarak bu çalışmanın amacı, tedarik zincirleri bağlamında ve daha spesifik olarak lojistik organizasyonlarında teknoloji ve dayanıklılık araştırmalarının nasıl yürütüldüğünün bir analizini yapmaktır. Konuyla ilgili geniş bir literatür taraması yapılacaktır. Buna bağlı olarak, bu çalışmanın amacı, literatür taraması yaparak lojistik endüstrisindeki mevcut teknoloji ve dayanıklılık bilgi açığını ortaya koymaktır. Çalışmamızda literatürdeki mevcut çalışmalar, öncelikle literatür tarama, orijinal araştırma (temel odağı ve/veya anahtar değişkenleri teknoloji ve dayanıklılık olan ve olmayan) ve önerilen çerçeveler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu süreçte literatür dilbilimsel açıdan incelenmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada, R Data Mining yazılımı tarafından gerçekleştirilen metin madenciliği analizlerinden yararlanmakta ve analiz sonuçları kelime bulutu tekniği ile gösterilmektedir. Gelecekteki araştırmalar ve uygulamalar için bir yol haritası sağladığı için araştırmacıların ve yöneticilerin karar verme yeteneklerini artırma potansiyeline sahiptir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): COVID-19 pandemisi, dayanıklılık, teknoloji, literatür tarama, metin madenciliği

A LITERATURE REVIEW ON THE ROLE OF TECHNOLOGY IN LOGISTICS RESILIENCE DURING THE PANDEMIC

During the COVID-19 outbreak, supply chain, and especially logistics companies are vulnerable to the risks confronted and strive to sustain and improve their resilience by utilizing technology. Accordingly, the objective of this study is to conduct an analysis of the ways in which research on technology and resilience has been conducted in the context of supply chains, and more specifically in the context of logistics organizations. An extensive review of the relevant literature is going to be examined. In this sense, the purpose of this study is to address the current technology and resilience knowledge gap in the logistics industry by employing a literature review. Our contribution is to divide the studies in the literature into three such as existing literature reviews, original research (primary focus and/or key variables are/are not technology and resilience), and proposed frameworks. An examination of the literature from a linguistic point of view was used. In this context, this study utilizes text mining analysis carried out by R Data Mining software and the analysis results are illustrated by word clouding technique. This study has the potential to increase researchers' and managers' decision-making capabilities by providing a roadmap for future research and practice. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): COVID-19 pandemic, resilience, technology, systematic literature review, text mining

Tam Metin 258

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.