Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1660-1682

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1615


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖZDAL KOYUNCUOĞLU, MEVLÜT AYDOĞMUŞ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin sosyal girişimcilik özelliklerini nasıl ve ne ölçüde etkilediğinin incelenmesidir. Araştırma tarama modeline göre kurgulanmış ve Likert tipi iki ölçekten yararlanılmıştır. Bu araştırma kapsamında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde öğrenim gören 490 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının uyumluluk ve sorumluluk kişilik özelliklerinin daha baskın olduğu gözlenmiştir. Kişilik özelliklerinden dışa dönüklük, sorumluluk ve açıklığın öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik algıları üzerinde daha çok etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik; Sosyal Girişimcilik; Kişilik özellikleri; Öğretmen Adayları; Yükseköğretim.

RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS

The aim of this study is to investigate how and to what extent the personality traits of prospective teachers affect their social entrepreneurship traits. The research was designed according to the screening model and two Likert type scales were used. This study was conducted with 490 prospective teachers studying in different departments of Necmettin Erbakan University education faculty located in Konya in Turkey. As a result of the research, it was observed that compatibility and conscientiousness traits were more dominant among prospective teachers’ personality traits. It was determined that extraversion, conscientiousness and openness among personality traits were more effective on the prospective teachers’ perceptions of social entrepreneurship.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship; Social Entrepreneurship; Personality Traits; Prospective Teachers; Higher Education.

Tam Metin 637

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.