Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1295-1312

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1041


TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

EMRE SELÇUK SARI, NEVZAT GÜNGÖR

Geleneksel bankacılığa alternatif bir model olarak geliştirilen İslami bankacılık modeli ilk uygulanmaya başladığı 1960’lı yıllardan bu yana gittikçe önem kazanmıştır ve büyümüştür. Türkiye’de ise İslami bankacılık uygulamaları ilk olarak özel finans kurumları adı altında başlamış daha sonra ise katılım bankacılığı olarak devam etmiştir. Türkiye’de 1980’li yıllarda uygulanmaya başlayan bu model günümüzde de varlığını sürdürmekte. Katılım bankacılığının artan önemine paralel olarak Türkiye’de bu alanda hazırlanan lisansüstü çalışma sayısında da artış gözlenmektedir. Türkiye’de ilk olan bu çalışmada ülkemizde katılım bankacılığı alanında yazılmış olan lisansüstü tezlerin içerikleri incelenmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda katılım bankacılığı konusuna ilişkin hangi alanlarda ağırlıklı olarak çalışıldığı ve gelecekte hangi alanlar üzerinde çalışılabileceği de ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İslami Finans, İslami Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Lisansüstü Tezler, Literatür İncelemesi

GRADUATE STUDIES PREPARED IN TURKEY IN THE FIELDS OF PARTICIPATION BANKING: A LITERATURE REVIEW

The Islamic banking model, which was developed as an alternative model to traditional banking, has become increasingly important and grown since the beginning of the 1960s. In Turkey, the Islamic banking practices was first started under the name of private financial institutions then continued as participation banking. This model started to be implemented in Turkey in the 1980s. It still exists today.  In parallel to increasing importance of the participation banking in Turkey, the number of graduate studies prepared on this subject has also increased. In this study, a first in the field, the content of the graduate dissertations prepared in the participation banking sector in Turkey was analyzed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Islamic Finance, Islamic Banking, Participation Banking, Graduate Dissertations, Literature Review

Tam Metin 855

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.