Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1313-1322

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1047


TÜRK FİNANSAL SİSTEMİNDE YENİ BİR FONLAMA YÖNTEMİ: KİTLESEL FONLAMA

YEŞİM ŞENDUR

Bu çalışmanın amacı finansal piyasalarda yeni bir finansman yöntemi olarak hızla yayılmakta olan kitlesel fonlamaya ilişkin araştırma yapmaktır. İnternet teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler ve sosyal medyanın artan kullanımı kitlesel fonlamanın bir finansman aracı olarak hızla yayılmasına neden olmuştur. Bu finansman yönteminde girişimciler interneti yatırımcılardan fon temin etmek için bir platform olarak kullanırlar. Kitlesel fonlama platformları fon talep edenlerle fon arz edenleri sanal ortamda bir araya getiren aracılardır. Bazı görüşlere göre kitlesel fonlama yöntemi finansal piyasalarda yol açacağı dönüşüm nedeniyle bir devrim niteliği taşımaktadır. Diğer bazı görüşlere göre ise kitlesel fonlama yöntemi sadece bir finansal balondur. Türkiye’de gelecekte başarılı olabilecek pek çok girişim finansman yetersizliği dolayısıyla daha başlangıç aşamasında başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kitlesel fonlama sistemi Türkiye’de, girişimcilerin finansman zorluklarının üstesinden gelmek için iyi bir alternatif yaratacak gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kitlesel Fonlama, Finansal Piyasa, Yatırımcı, Girişimcilik, Girişim Sermayesi

CROWDFUNDING: A NEW FUNDING METHOD FOR TURKISH FINANCIAL MARKET

The aim of this study is to investigate the crowdfunding as a new rapidly expanding method of raising a fund at financial markets. The extraordinary improvements in the internet technologies and the increasing use of social media led to this fast expanding in crowdfunding. In this method, entrepreneurs use the web as a platform for securing fund from investors. Crowdfunding platforms are intermediary organizations which bring the fund demanders and suppliers together in the virtual environment. According to some point of view, crowdfunding represents a revolution in finance because of the ways it will transform the financial sector. Some others agree that it is only a new financial balloon. Due to the lack of financing the most business ideas which will be very successful in the future fail at the start-up level in Turkey. Therefore crowdfunding seems to emerge as a good way of overcoming these financial challenges.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Crowdfunding, Financial Market, Investor, Entrepreneurship, Venture Capital

Tam Metin 919

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.