Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1982-1996

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1648


ULUSLARARASI FUAR DESTEKLERİNİN İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE’DE İHRACAT YAPAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HÜLYA YILMAZ, AHMET GÖKSEL

Devletin ihracatı teşvik etmek için verdiği teşvikler arasında fuar desteğinin şirketlerin ihracat hacimlerini artırmada çok önemli bir rolü vardır.  Bu çalışmada, uluslararası fuar desteğinin firmaların ihracat hacimleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin resmi kayıtlarından elde edilen verilerle Ocak 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına uluslararası fuar desteği başvurusunda bulunmuş Metal, Mücevherat, Madencilik, Çelik, Petrokimya ve Elektrik sektörlerinden ihracat yapan toplam 3027 firmanın ihracat hacimleri ve aldıkları fuar destek miktarları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Sonuçlar fuar desteklerinin etki büyüklüklerinin ihmal edilebilir düzeyde de olsa firmaların ihracat oranları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Fuar desteğindeki bir dolar artış, ihracatta on dolarlık artışla ilişkilidir. Bu da firma başına 16 bin dolar civarında olan ortalama bir fuar desteğinin ihracatta neredeyse 150 bin dolarlık bir artışla ilişkili olduğu anlamına gelmektedir. Desteğin ihracat üzerindeki etkisi firmaların faaliyet gösterdiği sektöre göre değişmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, fuar desteklerinin verimliliğini artırmak için firmaların faaliyet gösterdiği sektörlerin ihracat oranlarına göre destek miktarı yeniden gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Fuar Desteği, İhracat, Uluslararası Ticaret

THE EFFECT OF TRADE SHOW SUPPORT ON TRADE PERFORMANCE: A STUDY ON EXPORTİNG FİRMS FROM TURKEY

Among the incentives given by the government to encourage exports, trade show support plays a crucial role in raising the export volumes of companies. This study examines the impact of trade show support on export volumes on a sample of exporting firms in Turkey. The study utilizes the export volumes and the trade show support of exporting firms from the Metal, Jewelry, Mining, Steel, Petrochemical, and Electric industries that applied for international trade show support to the Turkish Government between January 2014 and December 2018. We obtained the data from the official records of the Turkish Exporter Assembly, an umbrella organization founded to promote export. The cross-sectional dimension of the data consists of 3,027 firms, and the time dimension comprises 5 periods, which brings the total number of observations to 15,135. We conducted a panel data analysis with two fixed-effects and one random-effects model to estimate the effect of support on export. Results indicated that trade show supports affect the export rates of firms even though the effect size is small. A dollar increase in trade show support is associated with an almost ten-dollar increase in export. This means that an average trade show support, which is around $16 thousand, is associated with an almost $150 thousand increase in export. The impact of support on export varies by industry. To raise the efficiency, the amount of support can be increased in line with the export rates of the industries in which companies operate.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Trade Show Support, Export, International Trade

Tam Metin 540

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.