Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 307-322

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2292


DİJİTALLEŞMENİN VERGİ KAÇIRMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ŞEFFAFLIĞIN ARACILIK ROLÜ

CANDAN YILMAZ UĞUR, NACİ TOLGA SARUÇ

Bu çalışmanın amacı dijitalleşmenin vergi kaçırma üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışma ayrıca dijitalleşmenin vergi kaçırma üzerindeki etkisinde şeffaflığın aracılık rolü olup olmadığını da incelemektedir. Bu bağlamda 2016 yılı 137 ülke verisinin yer aldığı çalışma öncelikli olarak regresyon analizi ile test edilmiştir. Bulgular dijitalleşmenin vergi kaçırma üzerindeki etkisinin negatif yönde ve güçlü olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca dijitalleşmenin vergi kaçırma üzerindeki etkisinde şeffaflığın aracılık rolü olup olmadığını test etmek amacıyla PROCESS Model 4 kullanılmış ve şeffaflığın aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular neticesinde dijitalleşme alanında yapılacak teknolojik yatırımların ve yapısal dönüşümlerin şeffaflığı besleyeceği ve bu sürecin uzun vadede vergilendirme süreçlerindeki kayıp ve kaçaklara ilişkin caydırıcılığı artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Vergi Kaçırma, Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm Endeksi, Şeffaflık, Aracılık Etkisi

THE MEDIATING ROLE OF TRANSPARENCY IN THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON TAX EVASION

This study aims to identify the impact of digitalization on tax evasion. The study also examines whether transparency mediates the impact of digitalization on tax evasion. In this context, the study, which includes data from 137 countries in 2016, is primarily tested with regression analysis. The findings show that the effect of digitalization on tax evasion is negative and strong. The study also conducted a analysis based on the PROCESS Model 4 to test whether transparency has a mediating role in the effect of digitalization on tax evasion and found that transparency has a mediating effect. As a result of these findings, it is thought that technological investments and structural transformations in the field of digitalization will foster transparency and this process will increase the deterrence of losses and evasion in taxation processes in the long run.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tax Evasion, Digitalization, Digitalization Adoption Index, Transparency, Mediating Effect

Tam Metin 107

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.