Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 945-958

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.964


2017 KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAYLARIN KULLANDIĞI BİLLBOARD REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

NİYAZİ AYHAN, ERDOĞAN AKMAN

Seçim dönemlerinde yürütülen siyasal kampanyalarda siyasal reklam, seçmenlere ulaşma ve seçmenleri bilgilendirmede en önemli araç ve yöntemlerden biri haline gelmiştir. Bu bağlamda siyasal reklam araçlardan biri olan billboard reklamları seçime katılan adayların yada siyasal partilerin mesajlarını seçmenlere ulaştırmada veya kendilerini seçmelere tanıtmada önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla Kırgızistan’daki seçimlerde adaylar ve siyasi partiler seçmenlere mesajlarını ulaşmada ve kendilerini seçmelere tanıtmada billboard reklamlarını yoğun olarak kullandığı görülmektedir.

Bu amaç doğrultusunda çalışmada ilk önce siyasal reklam, siyasal reklam araçlarından billboard reklamları, bağımsızlığından günümüze kadar geçen süre içinde Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi teorik bilgilere yer verilmiş, daha sonra siyasal reklam içerikleri olarak billboard reklamları göstergebilimsel yöntem ile analiz edilmiştir.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı için on bir aday birbirleriyle yarışmışlardır. Ancak Bişkek sokaklarında bu adaylardan yalnızca üçünün bilbordu reklamlarına rastlanmıştır. Dolayısıyla çalışma bu üç adayın billboardlar yoluyla halka ilettiği mesajlar etrafında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adaylarından  Sooronbay CEENBEKOV, Ömürbek BABANOV ve Temir SARIEV’in seçimlerde kullandığı Billbord reklamları göstergebilimsel yöntem olan Barthes’ın anlamlandırma şeması üzerinden incelenmiştir. Göstergebilimsel analizde düzanlam/yananlam ayrımından yola çıkılarak, billboard reklamların öncelikle düz anlamsal düzlemde kullanılan göstergelere yer verilmiş, yan anlamsal düzlemde ise söz konusu göstergelerin toplum zihninde çağrışımlarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Siyasal reklam, Billboard, Kırgızistan, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 15 Ekim 2017

SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF BILLBOARD ADVERTISEMENTS USED BY 2017 KYRGYZ PRESIDENTIAL ELECTIONS CANDIDATES

In political campaign carried out during electoral periods, political advertising has become one of the most important means of reaching and informing voters. In this context, billboard advertisement, as one of the political advertising tools, has an important place in promoting the messages of political parties or electors and in introducing themselves to voters. It is seemed that for this purpose, candidates and political parties in Kyrgyzstan's elections have been densely using advertising boards to promote their messages and to introduce themselves to voters.

For this purpose, firstly political advertising and billboard advertisements as one of the political advertising tools during the period starting from the independence of Kyrgyzstan to daylight were discussed; presidential elections and billboard advertisements as political advertising contents were taken under the framework of semiotics. Billboard advertisements of presidential candidates in the October 15, 2017 presidential election campaign were examined according to the Barthes’ signification scheme. In the semiological analysis, going out from the denotational\connotational approach, signs and visual  description of billboard advertisements were analysed.

For the Kyrgyzstan presidency competed Eleven candidates  each other.  However, only three of these candidates had bilboard advertisements on the streets of Bishkek. Thus, the study was conducted around the messages that these three candidates convey to the public through the billboard. In this context,  Presidential candidates Sooronbay CEENBEKOV, Ömürbek BABANOV and Temir SARIEV 's  Billboard advertisements  were examined through Barthes' semantics scheme.  The way has come out from the viewpoint of correctness / correspondence in semiotic analysis. Firstly the indicators used in the flat semantic plane are explained in the study. Then, the connotations of the representations in the society mind have been mentioned. in the semantic plane.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Political advertising, Billboard, Kyrgyzstan, Presidential Elections, October 15, 2017

Tam Metin 908

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.