Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2801-2818

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2180


ENGELLİ BAKIM EVİNDE ÇALIŞAN BAKICI PERSONELLERİN BAKIM EMEKLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAZINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEVVAL GÖK, ALİ FUAT ERSOY

Toplumsal cinsiyet hayatımızın en uç noktalarında yer alan bir olgu olarak bakım emeği konusunda da karşımıza çıkmaktadır. Ev içi emek (yani bakım emeği) ve kamusal alanda verilen bakım emeği hem benzer işler olmakta hem de birbirini karşılayan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı bakıcı personellerin verdikleri bakım emeklerinin toplumsal cinsiyet yönünden analizini yapmaktır. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup verilerin toplanması için yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için içerik analizine başvurulmuştur. 16 bakıcı personel ile yapılan araştırmanın sonucunda kadın katılımcıların erkek katılımcılardan daha fazla tükendikleri ve cinsiyetlerinin bu duruma etki ettiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Toplumsal Cinsiyet, Ev İçi Emek, Bakım, Bakım Emeği, Engelli Bakım

THE EVALUATION OF CARE EFFORTS OF CARER STAFF WORKING IN CARING HOUSES FOR THE DISABLED BY GENDER

Gender is a phenomenon that takes place at the extreme points of our lives, and it also appears in the issue of care work. Domestic labor (that is, care work) and care work in the public sphere are both similar jobs and come out as concepts that meet each other. The aim of this research is to analyze the care work given by the caregivers in terms of gender. In this study, qualitative research method was used and semi-structured interview form was used to collect data. Content analysis was used to evaluate the data. As a result of the research conducted with 16 caregiver personnel, it was determined that female participants were more consumed than male participants and their gender had an effect on this situation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Gender, Domestic Labor, Care, Care Labor, Disabled Care

Tam Metin 221

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.