Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 596-616

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2361


LİDERİN FEDAKARLIK DAVRANIŞLARI: ÇALIŞANLARIN EKSTRA-ROL DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME AÇISINDAN İNCELENMESİ

HAŞİM CÜCE, SEMRA GÜNEY, SELİN METİN CAMGÖZ, EREN MİSKİ AYDIN

Bu çalışmanın amacı, liderin kendisinden fedakârlık yapmasının çalışanların ekstra-rol davranışları üzerindeki etkisini ve örgütsel özdeşleşmenin bu etkideki aracı rolünü araştırmaktır. Çalışmada liderin kendisinden fedakârlık etme davranışının çalışanların benlik algılarını etkileyerek, bir başka deyişle örgütle özdeşleşmelerini sağlayarak örgüt için ekstra çaba, performans göstermelerini sağlayacağı varsayılmıştır. Bu amaçla veriler gıda sektöründe faaliyet gösteren bir zincir işletmede çalışan 211 kişiden elde edilmiştir. Araştırmanın modeli yol analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, liderin kendisinden fedakârlık etmesinin ekstra-rol davranışını pozitif yönde tahmin edebildiğini ve örgütsel özdeşleşmenin liderin kendisinden fedakârlık etmesi ile çalışanların ekstra-rol davranışları arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermiştir. Aracılık testi, ayrıca,  liderin kendisinden fedakârlık etmesinin hem doğrudan hem de örgütsel özdeşleşme aracılığıyla dolaylı olarak çalışanların ekstra-rol davranışlarını pozitif yönde tahmin edebildiğini ortaya koymuştur.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekstra rol davranışları, lider, kendisinden fedakârlık etme davranışı, örgütsel özdeşleşme

LEADER'S SELF-SACRIFICE: AN INVESTIGATION IN TERMS OF EMPLOYEES EXTRA-ROLE BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION

This study investigates the effect of leader self-sacrifice on employees’ extra-role behaviors and the mediating role of organizational identification in this effect. In this study, it was assumed that the leader's self-sacrifice, one of the group-oriented leader behaviors, would affect the employees' self-perception and ensure their identification with the organization, enabling them to show extra effort and performance for the organization. To this end, the data were collected from 211 employees working in a chain business operating in the food industry. The model of the research was tested with path analysis. The findings demonstrate that the leader's self-sacrifice could positively predict extra-role behavior and that organizational identification mediates the relationship between leader self-sacrifice and employees' extra-role behavior. Additionally, the instrumentality test revealed that leader self-sacrifice enhancement could positively predict employees' extra-role behavior directly and indirectly through organizational identification.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Extra-role behavior, leader, self-sacrificing behavior, organizational identification

Tam Metin 117

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.