Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1121-1141

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2418


B2C E-TİCARET PLATFORMLARINDA ONLİNE SATIŞ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

AYBEGÜM GÜNGÖRDÜ BELBAĞ, SEDAT BELBAĞ

Bu çalışma, yükselen bir pazar olan Türkiye'de pandemi sırasında online alışveriş davranışlarını incelemektedir. Mevcut çalışma, uyarıcı-organizma-tepki çerçevesinden ve yenilik direnci teorisinden faydalanmaktadır. Nitel veriler, tematik analizle analiz edilmiştir. Nitel verilerin toplanması amacıyla 30 derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bulgular, uyarıcılar (kalabalık, ürün kategorisi, kullanışlılık, geçmiş deneyimler, algılanan COVID-19 tehdidi) ve organizmanın (algılanan faydalar, gelenek engeli, risk engeli), pandemi sırasında online alışverişi (tepki) etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Online satış, E-ticaret, Nitel çalışma, Uyarıcı-organizma-tepki çerçevesi, Yenilik direnci.

ONLINE SALES IN B2C E-COMMERCE PLATFORMS: A QUALITATIVE STUDY

This study examines online shopping behavior during the pandemic in the emerging market, Turkey. The current research benefits from the Stimulus-Organism-Response framework and innovation resistance theory. We analyzed the qualitative data with thematic analysis. We carried out thirty in-depth interviews to collect qualitative data. Our findings show that environmental stimuli (crowding, product category, usefulness, past experiences, the perceived threat of COVID-19) and the organism (perceived benefits, tradition barrier, risk barrier) affect the response (shopping from online stores during the pandemic).

Anahtar Kelimeler (Keywords): Online sales, E-commerce, Qualitative study, Stimulus-organism-response framework, Innovation resistance.

Tam Metin 89

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.