Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 708-722

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2312


TFRS 15 STANDARDININ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE UYGULANMASI

EMEL SARAÇ

TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı inşaat, gayrimenkul başta olmak üzere bilişim, hizmet vb. alanlarda hasılatın gerçeğe uygun değerinin tespiti ve finansal tablolara yansıtarak raporlanması işletmeler ve işletmeye bağlı diğer kullanıcılar için önem arz etmektedir. Yılları yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde hasılatın muhasebeleştirilmesinde ana problem, hasılatın temel finansal tablolarda ne zaman tahakkuk ettirileceği, inşaat taahhüt işine ait gelir ve giderlerin ne zaman hangi hesap kalemlerinde muhasebeleştirilmesi gerektiğidir. Hasılatın muhasebeleştirilmesinde temel hareket noktası muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik kavramı gereğince gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre ait olduğu dönemlerde muhasebeleştirilmesi gerekliliğidir.

Bu makalenin amacı, dünyada ve Türkiye’de ekonomide öncü sektör haline gelen inşaat sektöründe ve yıllara sari inşaat taahhüt sözleşmelerin de hasılatın nasıl kaydedileceğinin ve kayıtlara nasıl aktarılacağını örnek uygulamalarla göstermektir

Anahtar Kelimeler (Keywords): TFRS 15, Hasılat, İnşaat, Yıllara Sari İnşaat ve Taahhüt İşleri

APPLICATION OF TFRS 15 STANDARD IN CONSTRUCTION CONTRACTING WORA

TFRS 15: Revenue from Customer Contracts Standard applies primarily to construction, real estate, IT, services, etc. Determining the fair value of revenue in these fields and reporting it in the financial statements is important for businesses and other users affiliated with the business. The main problem in accounting for revenue in multi-year construction and contracting businesses is when the revenue will be accrued in the basic financial statements and when and in which account items the income and expenses of the construction contracting business should be recognized. The basic starting point in accounting for revenue is that, in accordance with the concept of periodicity, one of the basic concepts of accounting, income and expenses must be recognized in their respective periods on an accrual basis.

The aim of this article is to show with sample applications how to record and transfer revenue to the records in the construction sector, which has become a leading sector in the economy in the world and in Turkey, and in multi-year construction contracting contracts.

Anahtar Kelimeler (Keywords): TFRS 15, Revenue, Construction, Multi-Year Construction and Contracting

Tam Metin 100

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.