Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 2048-2067

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1623


ENFLASYONİST KOŞULLARDAKİ TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN BİR PARA TALEBİ MODELİ ÇALIŞMASI

ÜNAL ERYILMAZ

İstikrarlı bir para talebi fonksiyonu, makroekonomideki gelişmelerin yorumlanması ve tahmin edilmesinde oldukça yararlı bir araç olduğu için üzerinde sürekli çalışılan bir konudur. Bu çalışmada, Türkiye'de para talebi ile gayri safi yurtiçi hâsıla, tüketici fiyatları endeksi, döviz mevduatları ve mevduat faiz oranları arasındaki ilişkiler, 1988-2004 yıllarına ilişkin, 67 gözlemden oluşan üçer aylık veriler kullanılarak zaman serisi analizi ile incelenmektedir. Gelir ve faiz oranlarındaki değişikliklere karşı para talebi duyarlılığı ve zaman içinde para talebi fonksiyonunun istikrarı, çalışmanın ana konusudur. Bu kapsamda çalışmada Türkiye'de istikrarlı bir para talebi denkleminin olup olmadığını belirlemek ve varsa, para talebinin gelir ve faiz oranı esnekliklerini tahmin etmek amaçlanmıştır. Ayrıca yeni bir para talebi modelinin yeniden tanımlanması da çalışmanın unsurlarından birisidir. Ampirik sonuçlar, Türkiye için durağan bir para talebi fonksiyonunu desteklemektedir. M2, ekonomik olarak nominal büyüme oranına, enflasyona ve faiz oranına anlamlı ölçüde duyarlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): M2, Para Arzı, Para Talebi, Enflasyon, Türkiye Ekonomisi

STUDY OF A MONEY DEMAND MODEL FOR THE TURKISH ECONOMY IN INFLATIONARY CONDITIONS

A stable money demand function is a subject of constant study, as it is a very useful tool for interpreting and forecasting developments in the macroeconomy. In this study, the relationships between money demand and gross domestic product, consumer price index, foreign currency deposits, and deposit interest rates in Turkey are analyzed by time series analysis using quarterly data consisting of 67 observations for 1988-2004 is being examined. The sensitivity of money demand to changes in income and interest rates and the stability of the money demand function over time are the main subjects of the study. It aims to determine whether there is a stable money demand equation in Turkey and estimate income and interest rate elasticities of money demand if any. Besides, redefining a new money demand model is aimed. The empirical results support a stable money demand function for Turkey. M2 was found to be significantly sensitive to the nominal growth rate, inflation, and interest rate.

Anahtar Kelimeler (Keywords): M2, Money Supply, Money Demand, Inflation, Turkish Economy

Tam Metin 503

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.