Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1102-1120

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2318


KAMU MUHASEBESİ OKURYAZARLIĞI İLE AKILLI VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: E-DEVLET VE BELEDİYE WEB SİTELERİNE DAYALI KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

UĞUR BELLİKLİ

Bu çalışmanın temel amacı, kamu muhasebesi okuryazarlığının akıllı vatandaşlık üzerindeki etkilerini kavramsal olarak değerlendirmektir. Ayrıca, Türkiye'deki belediyelerin e-devlet üzerinden sundukları hizmetlerin sayı ve içeriği ile belediye web sitelerinde yer alan muhasebe bilgilerini analiz etmek de bu araştırmanın hedefleri arasındadır. Çalışma, kamu muhasebesi okuryazarlığının, vatandaşların akıllı vatandaşlık seviyelerini artırıp artıramayacağını kavramsal olarak ele almıştır. Vatandaşların kamu muhasebesi okuryazarlığı ile akıllı şehirlerdeki vatandaş odaklılığın birleştirilmesi, katılım isteğini etkili bir şekilde harekete geçirerek ortak tasarım girişimlerini teşvik edebilir. Çalışmanın sonucunda, belediyelerin e-devlet üzerinden sundukları hizmetler konusunda daha fazla kontrol odaklı oldukları ve vatandaşları pasif tüketiciler olarak gördükleri belirlenmiştir. Muhasebe bilgilerinin ise ilçe veya beldelerin e-devlet hizmet sayıları üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Belediyelerin muhasebe bilgilerini daha anlaşılır ve öz bir şekilde sunmalarının, vatandaşların bu bilgileri anlamalarında önemli bir adım olabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu muhasebesi okuryazarlığı, Akıllı şehirler, Akıllı vatandaşlık,

THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT ACCOUNTING LITERACY AND SMART CITIZENSHIP: A THEORETICAL STUDY BASED ON E-GOVERNMENT AND MUNICIPAL WEBSITES

The primary objective of this study is to conceptually examine the impact of public accounting literacy on smart citizenship. Additionally, the research involves a quantitative analysis of the number and content of services provided by municipalities through e-government platforms in Turkey, along with an evaluation of accounting information on municipal websites within the same scope. The study explores whether the public accounting literacy of citizens can enhance smart citizenship conceptually. The convergence of citizen-focused smart city initiatives with citizens who possess public accounting literacy can effectively stimulate participation and encourage collaborative design initiatives. Findings suggest that municipalities tend to maintain greater control in e-government service delivery, perceiving citizens as passive consumers. The presence or absence of accounting information on municipal websites does not significantly impact the number of e-government services provided. However, it is noteworthy that accounting information has a meaningful and positive effect on the number of services offered through e-government platforms for districts or municipalities. Simplifying and summarizing accounting information on municipal websites in a manner understandable to citizens is considered a crucial initial step in facilitating public understanding of such information.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Government accounting literacy, Smart cities, Smart citizenship.

Tam Metin 95

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.