Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 33-54

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2016


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA SÖZCÜK SIKLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SERCAN DEMİRGÜNEŞ, HAKAN YALAP

Ana dilinden farklı bir dil öğrenmek bireye yaşama farklı bakış açılarıyla bakma ve yeni deneyimler yaşama fırsatı sunmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine (YTÖ), Türkiye’ye farklı ülkelerden çeşitli nedenlerle gelenlerin sayılarının artmasıyla son yıllarda daha çok önem verilmiş ve böylece bu alandaki çalışmaların çeşitliliği artmıştır. Sınıf ortamına ne kadar çok görsel işitsel ve yazılı araç-gereç girerse öğrenicilerin sözcük dağarcığı ve kavram dünyası da oranda gelişecektir. Ancak bunları her öğretmenden beklememek gerekir, bu yüzden dil öğretimi ders kitaplarının kısa bir zaman içerisinde nitelikli yapıya kavuşturulmasına gereksinim duyulmaktadır. Ders kitaplarının öğrenicilerin yaş grubuna hitap etmesi, metinlerdeki sözcüklerin özenle seçilmesi ifadesi ve öğrenicilerin söz dağarcığını geliştirmesine dikkat edilmelidir. Çünkü etkili ve geniş bir söz varlığı oluşturmada ders kitaplarına büyük sorumluluk yüklenilmiştir. YTÖ’nde kullanılan farklı kurum ve kuruluşlara ait birçok ders kitabı bulunmaktadır. Sözcük sıklığı çalışmaları, temel söz varlığının ve sözcük hazinesinin oluşturulmasında, dilin gelişim süreci hakkında fikir edinmede, metin çözümlemelerinin daha sağlıklı yapılmasında ve kelimelerden hareketle kültür değişimini anlamada katkı sağlayacaktır. Araştırmanın amacı, Gazi Yabancılar İçin Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerindeki ders kitaplarında yer alan metinlerdeki toplam sözcük sayısını ve benzersiz sözcük sayısını belirlemektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dil öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, sözcük öğretimi, sözcük sıklıkları.

A STUDY ON VOCABULARY FREQUENCIES IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

Learning a language different from the mother tongue offers an individual the opportunity to look at life from different perspectives and engage in new experiences. Teaching Turkish as a foreign language (TTFL) has been given more importance in recent years with the increase in the number of people coming to Turkey from different countries for various reasons, and thus the diversity of studies in this field has increased. The more audio-visual and written materials are introduced into the classroom environment, the more the learners’ vocabulary and conceptual world will develop. However, these should not be expected from every teacher, so there is a need for language teaching textbooks to have a qualified structure. A great care should be taken for textbooks to appeal to the age group of learners, for texts in these textbooks to include carefully selected words and for textbooks to develop vocabulary in students to the greatest extent because textbooks are given great responsibility in helping learners to develop their vocabulary. There are many textbooks belonging to different institutions and organizations used in TTFL. Word frequency studies will contribute to the formation of vocabulary, to get an idea about the development process of the language, to make text analysis healthier and to understand the cultural change based on words. The purpose of the current study is to determine the total number of words and the number of unique words in the texts included in the Gazi Turkish for Foreigners and İstanbul Turkish for Foreigners A1, A2, B1, B2 and C1 level textbooks. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Language teaching, teaching Turkish to foreigners, vocabulary teaching, word frequencies.

Tam Metin 327

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.