Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1614-1627

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1638


HASTANE WEBSİTELERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

ECE UĞURLUOĞLU ALDOĞAN, GÖKÇEN ÖZLER

Hastaneler, kendileri hakkındaki tüm kurumsal bilgileri hastalarına, hasta yakınlarına ve daha birçok paydaş gruplara web siteleri üzerinden sunmaktadır. Bu iletişim araçlarının doğru ve etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Ankara ilinde yer alan kamu hastaneleri ve özel hastanelerin web sitelerinin toplumla iletişimleri açısından incelenmesidir. Araştırma kapsamında toplam 77 adet web sitesi 6 başlık altında toplanan 51 kriter açısından nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Veriler IBM SPSS Statistics Ver. 20 (IBM SPSS Statistics for Windows Version 20 Armonk, NY:IBM Corp) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda hastanelerin web sitelerinde bazı özellikleri yeterince bulundururken bazılarına gereken önemi vermedikleri anlaşılmıştır. Özel hastanelerin web sitelerinde hastane tarihçesi ve görsellerine yeterince yer vermediği, duyurular köşesini ve sıkça sorulan soruları yeterince bulundurmadığı görülmüş, ayrıca kamu hastanelerinin web sitelerinde hastane sloganı, hekim özgeçmişleri bilgilerine yeterince yer vermediği, hem kamu hem de özel hastanelerin uluslararası hasta potansiyelinin yüksek olduğu bir şehirde dil seçeneğini yeterince bulundurmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hastaneler, web sitesi, içerik analizi, iletişim

CONTENT ANALYSIS OF HOSPITAL WEBSITES: SAMPLE OF ANKARA PROVINCE

Hospitals present their corporate information to stakeholder groups through their websites. These communication tools must be used effectively. The study aims to examine the websites of public and private hospitals in Ankara in terms of communication with society. Within the scope of the research, a total of 77 websites were examined in terms of 51 criteria under 6 sections using the content analysis method, which is one of the qualitative research methods. The data were analyzed using IBM SPSS Statistics Ver. 20 (IBM SPSS Statistics for Windows Version 20 Armonk, NY:IBM Corp). Findings of the study show that while hospitals have some features on their websites, they don’t give importance to others. Private hospitals in Ankara don’t provide sufficient information about hospital history and visual images on their websites, and don’t provide announcements and frequently asked questions. On the other hand, public hospitals don’t provide adequate information about hospital slogans and physician CVs on their websites, and both public and private hospitals don’t have efficient language options in a city with a high potential for international patients.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hospitals, websites, content analysis, communication

Tam Metin 568

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.