Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3215-3235

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2217


KAMU YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON VE AFET YÖNETİMİ: AFET BAKANLIĞI TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

NURETTİN BİLMEZ, HASAN AKAY

Bu çalışmanın amacı, Türkiye özelinde yaşanan afetlerde kamu yönetiminin etkin ve yapıcı sonuçlar alabileceği bir bakanlık kurulması üzerine değerlendirme yapmak ve konuyu bu eksende tartışmaktır. Kamu yönetimi, bir ülkenin vatandaşa hizmet etmek amacıyla yürüttüğü en geniş, en kapsamlı ve de en karmaşık yapısıdır. Koordinasyonun önemi de kamu yönetimindeki bu karmaşaya rağmen belirlenen ve amaçlanan hizmetleri vatandaşa sunmaya devam etmesi; kendi içinde birimlerin hizmet sunmada boşluk kalmayacak şekilde eylemlerini güçlü bir ilişki ağında sürdürebilmesine bağlıdır. Olağan dönemlerden ziyade olağanüstü dönemlerde bahsi geçen koordinasyon, kamu yönetimi için hayati bir öneme sahiptir. Burada kilit nokta afet gibi olağanüstü sonuçların ortaya çıkardığı olumsuz durumların yerel ölçekte çözecek alanında ihtisaslaşmış kamu yönetimleridir. Bu çalışma ile Afet Bakanlığı kurulması üzerine ortaya atılan tartışmalar bu minvalde genel olarak değerlendirilmiştir. Afet Bakanlığının kurulması afet gerçeğini ortadan kaldırmayacağı gibi afetlerin meydana gelme sıklığına da etki edemeyecektir. Afetlerin salt sonuçlarını yönetecek bir kamu yönetimi biriminden ziyade afetlerin olumsuz sonuçlarını en aza indirecek ve afetlere giden süreci olumlu dışsallığa dönüştürme mekanizmalarına haiz bir yapılanma Türk kamu yönetimi için elzemdir. Sonuç olarak, kamu yönetimi birimlerinin ilgili alanlarında uzmanlaşmaları ve diğer kamu yönetimi birimlerini afet gibi olağanüstü dönemlerde koordineli bir şekilde sürece dâhil etme kabiliyeti, kurumların her yönüyle profesyonelleşmesi ve süreci yönetenlerin liyakatiyle doğrudan bağlantılıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu Yönetimi, Koordinasyon, Afet, Afet Yönetimi, Afet Bakanlığı

COORDINATION AND DISASTER MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION: AN EVALUATION ON THE DISCUSSIONS OF MINISTRY OF DISASTER

The aim of this study is to evaluate and discuss the establishment of a ministry through which public administration can achieve effective and constructive results in disasters in Turkey. Public administration is the largest, most comprehensive and most complex structure of a country to serve its citizens. The importance of coordination is that despite this complexity in public administration, it continues to provide the determined and intended services to the citizens; it depends on the ability of the units within itself to continue their actions in a strong network of relations so that there is no gap in service provision. Coordination is of vital importance for public administration in extraordinary periods rather than ordinary periods. The key point here is the specialized public administrations that will solve the negative situations caused by extraordinary consequences such as disasters at the local scale. In this study, the discussions on the establishment of a Ministry of Disaster have been evaluated in this context. Establishment of a Ministry of Disaster will not eliminate the reality of disasters, nor will it affect the frequency of disasters. Rather than a public administration unit that will manage only the consequences of disasters, a structure that will minimize the negative consequences of disasters and has the mechanisms to transform the process leading to disasters into positive externalities is essential for Turkish public administration. In conclusion, the specialization of public administration units in their relevant fields and their ability to involve other public administration units in a coordinated manner during extraordinary periods such as disasters are directly linked to the professionalization of institutions in all aspects and the merit of those who manage the process.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Administration, Coordination, Disaster, Disaster Management, Ministry of Disaster

Tam Metin 197

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.