Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1055-1068

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2366


SAĞLIK TURİZMİ ZİYARETÇİ SAYISININ GOOGLE TREND VERİLERİ İLE TAHMİNLENMESİ

AYKUT EKİYOR, GÖZDE KARADEMİR

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Turizmi kavramına ilişkin Google arama motoru üzerinden gerçekleştirilen arama sayısının Türkiye’ye sağlık ve tıbbi nedenler ile gelen yabancı ziyaretçi sayısını açıklama gücünün test edilmesidir. Bu kapsamda, 2013-2023 yılları arasında sağlık turizmine bağlı olarak Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarının sayısı ve ilgili gözlem aralığında Dünya ölçeğinde Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen Sağlık Turizmi arama sonuçları veri olarak kullanılmıştır. Google Trend verileri, Türkiye'ye yönelik sağlık ve tıbbi amaçlı aramaların oransal düzeyine ilişkin veriler sunmakta olup aynı dönemde Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise TUİK tarafından çeyreklik dönemlerde yayınlanan Turizm İstatistikleri verilerinden elde edilmiştir. Çalışmada, regresyon analizi kullanılarak Google Trend verilerinin yabancı ziyaretçi sayısını açıklama gücü test edilmiştir. Elde edilen bulgular, sağlık turizmi yabancı ziyaretçi sayısı ile Google arama sonuçları arasında güçlü bir korelasyona işaret etmekte olup bir gecikmeli Google Trend aramalarındaki değişimin mevcut dönem yabancı ziyaretçi sayısı üzerinde pozitif ve istatiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, sağlık turizmi talebinin tahmin edilmesinde Google Trend verilerinin kullanılabileceğini ve bu verilerin sağlık turizmi politikalarının oluşturulmasında önemli bir araç olabileceğini ortaya koymaktadır. Sonuç itibari ile özellikle Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren gerek politika yapıcılar gerekse sektörel aktörlerin söz konusu arama motoru sorgulama sonuçlarını yakından takip etmesi, olası sağlık turizmine bağlı planlama faaliyetlerine önemli bir veri kaynağı sunduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sağlık Turizmi, Google Trend, Regresyon Analizi, Yabancı Ziyaretçi Sayısı, Turizm Politikaları

ESTIMATING THE NUMBER OF HEALTH TOURISM VISITORS WITH GOOGLE TREND DATA

The aim of this study is to test the explanatory power of the number of searches on Google search engine regarding the concept of Health Tourism on the number of foreign visitors coming to Türkiye for health and medical reasons. In this context, the number of foreign nationals visiting Türkiye for health tourism between 2013 and 2023 and the results of Health Tourism searches for Türkiye on a global scale during the relevant observation period are used as data. Google Trend data provides data on the proportional level of health and medical searches for Türkiye, while the number of foreign visitors to Türkiye in the same period was obtained from the Tourism Statistics data published quarterly by TUIK. In the study, the explanatory power of Google Trend data on the number of foreign visitors was tested using regression analysis. The findings indicate a strong correlation between the number of health tourism foreign visitors and Google search results and show that the change in one-lagged Google Trend searches has a positive and statistically significant effect on the number of foreign visitors in the current period. The results of the study reveal that Google Trend data can be used in forecasting the demand for health tourism and that these data can be an important tool in the formulation of health tourism policies. As a result, it is seen that both policy makers and sectoral actors operating in the field of health tourism should closely follow the search engine query results in question and offer an important data source for possible health tourism-related planning activities.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Health Tourism, Google Trend, Regression Analysis, Number of Foreign Visitors, Tourism Policies

Tam Metin 100

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.