Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1721-1735

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1558


HAVAYOLU OPERASYON YÖNETİMİNDE UÇUŞ SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ

EKREM SÜZEN

Bu çalışmanın amacı Havayollarının operasyonunu yöneten AOCC (Airline Operation Control Center- Havayolu Operasyon Kontrol Merkezi) organizasyonunun uçuş sürecinde karşılaştıkları problemler ile ilgili bir iş akış modeli oluşturmak olarak ifade edilebilmektedir. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet gösteren havayollarının AOCC bölümünde çalışan 24 çalışan ve 5 yönetici ile karşılıklı veya mail yöntemi ile görüşülerek problemin divert kararına dönüşmesinde uygulanabilecek bir iş akış modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak kullanılabilecek bir iş akış modelinin ortaya çıktığı bildirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Havayolu Operasyon Yönetimi, Teknik Aksaklıklar, Algoritma, Uçuş Yönetimi

MANAGEMENT OF THE FLIGHT PROCESS IN AIRLINE OPERATION MANAGEMENT

The purpose of this study can be expressed as creating a work flow model related to the problems faced by the AOCC (Airline Operation Control Center) organization, which manages the operations of the airlines. For this purpose AOCC working in the departments of airlines operating in Turkey 24 employees and five managers with a decision that can be applied in the conversion of the divertor problems with mutual consultation or e-mail method workflow model has been tried to be created. As a result of the research, it can be reported that a work flow model that can be used in general has emerged.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Airline Operations Management, Technical Failures, Algorithm, Flight Management

Tam Metin 609

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.