Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1042-1054

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2424


SOSYAL AĞ ANALİZİ VE ÖRGÜTSEL AĞLAR: SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

MERT AKINET, FERHAN K. ŞENGÜR

Sosyal Ağ Analizi, sosyal yapıların incelenmesine ve bir ağ içindeki tüm aktörlerin konumlarının belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Örgütsel ağlar, sosyal ağ analizi ve yöntemlerinin işletme düzeyinde işletme içi veya işletmeler arası boyutlarda ele alınması sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Günümüz çetin küresel rekabet ortamında örgütler, diğer tüm paydaşları ile sosyal ve ekonomik alan başta olmak üzere birçok alanda sürekli olarak karşılıklı ilişki içinde faaliyetlerini sürdürmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde örgütsel ağlar oluşmaktadır. Örgütsel ağ yapıları bir işletmenin aynı ağ içerisindeki diğer işletmeler ve paydaşlarla olan ilişkilerini analiz ederek yorumlamakta ve işletmenin stratejik olarak konumlanmasına yardımcı olmaktadır.

Sosyal ağ yapılarının hızla artması, küreselleşme ve internetin yaygınlaşması nedeniyle sosyal ağların analizi giderek önem kazanmıştır. Sosyal ilişkilerin çeşitli ölçek, aktör ve yapılar üzerinden incelenmesine vesile olmuştur. Bu çalışma, disiplinler arası alanda yaygın olarak kullanılan sosyal ağ analizinin temel unsurlarını açıklamakta ve örgütsel ağlar konusunda sistematik literatür analizi ile alanyazında yer alan çalışmaları inceleyerek kapsamlı değerlendirmeler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Ağ Analizi, Örgütsel Ağlar, Sosyal Yerleşiklik, Sosyal Sermaye, Sistematik Literatür Analizi

SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND ORGANIZATIONAL NETWORKS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Social Network Analysis allows for the investigation of social structures and the identification of social positions of all actors within a network. Organizational network emerged as a concept as a consequence of examination of social network analysis concepts and methods at the business level at intra-business or inter-business dimensions. In today's tough global competitive environment, organizations continue their activities in constant mutual relations with all their other stakeholders in many areas, especially in the social and economic fields, and organizational networks are formed within the framework of these relationships. Organizational network structures analyze and interpret a company's relationships with other businesses and stakeholders within the same network and help the company to position itself strategically.

The rise of social networking systems, globalization, and the expansion of the Internet have underscored the importance of social network analysis. This analytical approach has been instrumental in examining social relationships across various scales, actors, and structures, providing valuable insights in today's interconnected world. This study delves into the basic concepts of social network analysis, widely used in the interdisciplinary field, and offers comprehensive evaluations of the literature on organizational networks with a systematic literature review.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social Network Analysis, Organizational Networks, Social Embeddedness, Social Capital, Systematic Literature Review

Tam Metin 103

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.