Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1945-1971

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2152


HETEROJEN MÜŞTERİ SEGMENTLERİ VE TALEP BELİRSİZLİĞİ VARSAYIMLARIYLA AĞ TASARIMI PROBLEMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

HANDE CANSIN KAZANÇ ( LOJ), ERENCAN YAVRUCU, MEHMET SOYSAL

Bu çalışmada, talep belirsizliği varsayımı altında aralarında yatay iş birliği bulunan üst düzey müşteriler, orta düzey müşteriler ve temel düzey müşteriler şeklinde heterojen müşteri segmentlerine sahip, dağıtım kanalı seçimi, dağıtım planlaması, envanter, aktarma ve atama kararlarını içeren ağ tasarımı problemine yönelik bir doğrusal tam sayılı programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen matematiksel modelin sunulmasının ardından, ele alınan ağ tasarımı problemi genel amaçlı bir çözücü kullanılarak bir örnek olay ve bu örnek olaydan türetilen farklı senaryolar için çözülmüştür. Ardından, örnek olay çözümü ve senaryo çözümlerine yönelik nümerik analizler yapılmış, modelin işlevselliği gösterilmiş ve belirlenen temel performans kriterleri üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Nümerik analizler sonucunda, benzer karar süreçlerini içeren durumlarla karşılaşan karar vericiler için müşteri segmentasyonu ve yatay iş birliğinin önemi ortaya koyulmuştur. Üst düzey müşteriler arasında ve üst düzey müşterilerden orta düzey müşterilere ürün aktarımı seçeneğinin bulunmamasının toplam maliyeti yükselttiği görülmüştür. Bu sebeple, tedarik zinciri elemanları arasında kurulan yatay iş birliklerinin toplam ağ maliyetinde iyileşme sağladığı söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ağ Tasarımı Problemi, Doğrusal Tam Sayılı Programlama, Müşteri Segmentasyonu, Yatay İş Birliği, Envanter

A MODEL PROPOSAL FOR THE NETWORK DESIGN PROBLEM WITH HETEROGENEOUS CUSTOMER SEGMENTS AND DEMAND UNCERTAINTY ASSUMPTIONS

This study addresses a network design problem with horizontal collaboration between heterogeneous customer segments consisting of high-tier customers, mid-tier customers, and basic customers under the assumption of demand uncertainty. A linear integer programming model is developed for the problem. The model involves distribution channel selection, distribution planning, inventory, transshipment and assignment decisions. After the presentation of the developed mathematical model, the network design problem is solved using a general purpose solver for a case study and different scenarios derived from this case study. Then, numerical analyses were performed for the case study and scenario solutions, the functionality of the model was demonstrated and evaluations were made based on the key performance criteria. As a result of the numerical analysis, some crucial outputs have been revealed for decision makers confronted with similar decision processes. It has been observed that the absence of the option to transshipment products among top customers and from high tier customers to mid tier customers increases the total cost. As a result, horizontal cooperation built across supply chain actors can be said to improve total network cost. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Network Design Problem, Linear Integer Programming, Customer Segmentation, Horizontal Collaboration, Inventory

Tam Metin 153

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.