Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 271-290

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2305


PANDEMİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BORÇLULUK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

OKAN TÜNSOY, EMİN AKÇAOĞLU, ÖMER FARUK KOCAMIŞ

Küresel ekonomik sistemin işleyişinde “kredi” mekanizmalarının; dolayısıyla, “borçlanmanın” büyük önemi vardır. Bugün dünya ülkelerinin büyük bölümü, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımı olmaksızın, ciddi bir borç yükü altındadır. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin borçluluğu, gelişmiş ülkelere kıyasla daha belirgin bir ekonomik kırılganlık yaratmaktadır. Bu çalışmada ekonomik yapıları birbirine benzeyen gelişmekte olan ülkelerin; Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Türkiye ve Güney Afrika’nın borçluluk düzeylerinin pandemi dönemindeki değişimi ele alınmıştır. Görülmektedir ki, anılan ülkelerin borçluluk düzeyleri pandemi döneminde belirgin biçimde artmıştır. Bu ülkeler ileride finansman kaynağı bulamazlarsa borçlarını ödeyememe riski ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu ülkelerin borç yönetim politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiği, uluslararası kuruluşların gelişmekte olan ülkelere teşvikler vermesi gerektiği ve maliye politikasında reformların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Gelişmekte Olan Ülkeler, Borç, Pandemi, Kriz, Temerrüt

THE PANDEMİC'S IMPACT ON DEBT LEVELS IN DEVELOPİNG COUNTRİES

In the global economic system, mechanisms of 'credit,' and consequently, the significance of 'indebtedness,' hold great importance. Today, a significant portion of countries worldwide, regardless of being developed or developing, carry a serious burden of debt. However, the indebtedness of developing countries creates a more distinct economic vulnerability compared to developed countries. This study focuses on the changes in the levels of indebtedness of developing countries with similar economic structures during the pandemic period. Countries such as Brazil, China, Russia, India, Indonesia, Mexico, Russia, Turkey, and South Africa are discussed. It is observed that the indebtedness levels of these countries have significantly increased during the pandemic. If these countries cannot find future sources of financing, they may face the risk of being unable to repay their debts. There is an evaluation that suggests the need to restructure the debt management policies of these countries, the requirement for international institutions to provide incentives to developing countries, and the necessity for reforms in fiscal policies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Developing Countries, Debt, Pandemic, Crisis, Default

Tam Metin 92

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.