Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 754-764

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335


YAPAY ZEKâNIN TASARIMA VE TASARIMCIYA ETKİLERİ

MUSTAFA GÜNAY

Yapay zeka (AI), hayatımızın her alanına hızla nüfuz ediyor ve tasarım dünyası da bu dönüşümden nasibini alıyor. Bir zamanlar hayal gücünün ve insan yaratıcılığının kalesi olarak görülen tasarım, artık yapay zekanın sunduğu yeni imkanlarla yeniden şekilleniyor. Bu birliktelik, tasarım süreçlerini kolaylaştırmanın, kişiselleştirmenin ve hızlandırmanın ötesinde, yepyeni estetik yaklaşımların ve yaratıcı ufukların habercisi.

Yapay zeka ve tasarım, günümüzde birbiriyle etkileşim halinde olan iki önemli alanı temsil etmektedir. Yapay zeka, insan benzeri zekaya sahip bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgilenirken, tasarım, estetik ve işlevsellik arasında denge kurarak çözümler yaratmayı hedefler. Bu iki alanın buluşması, yenilikçi ve etkileyici sonuçlara yol açabilir. Makalede, yapay zekanın tasarım süreçlerine entegrasyonu, yapay zeka destekli tasarım araçları, yapay zeka ile yaratıcı tasarım süreçleri ve gelecekteki trendler gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca, yapay zekanın tasarım dünyasına getirdiği dönüşüm ve etkileri de incelenecektir.

Bu makale, yapay zekanın tasarım dünyasındaki etkilerini ve potansiyellerini keşfe çıkıyor. Tasarımcılar ve AI araştırmacıları arasındaki iş birliğine, tasarım alanındaki AI uygulamalarının güncel örneklerine ve bu buluşmanın gelecekte yaratabileceği olasılıklara ışık tutuyor.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yapay Zeka,Tasarım,Grafik, AI,Renk,Retuş

ARTIFICIAL INTELLIGENCE'S IMPACT ON DESIGN AND DESIGNERS

Artificial intelligence (AI) is rapidly permeating every aspect of our lives, and the world of design is no exception. Design, once seen as a bastion of imagination and human creativity, is now being reshaped with the new possibilities offered by artificial intelligence. Beyond facilitating, personalizing and accelerating design processes, this union heralds brand new aesthetic approaches and creative horizons.

Artificial intelligence and design represent two important fields that interact with each other today. While artificial intelligence is concerned with the development and use of computer systems with human-like intelligence, design aims to create solutions by balancing aesthetics and functionality. The meeting of these two fields can lead to innovative and impressive results. In this article, the integration of AI into design processes, AI-supported design tools, creative design processes with AI and future trends will be discussed. It will also examine the transformation and impact of AI on the design world.

This paper explores the implications and potentials of AI in the design world. It sheds light on the collaboration between designers and AI researchers, current examples of AI applications in the design field, and the possibilities this meeting may create in the future.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Artificial Intelligence, Design, Graphics, AI, Color, Retouch

Tam Metin 104

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.