Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 37-51

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2285


DEĞİŞTİRİLEMEZ TOKENLERİN (NFT) BİTCOİN VE ETHEREUM İLE İLİŞKİSİ: YENİ BİR VARLİK Mİ KRİPTO PARA TÜREVİ Mİ?

ŞAHNAZ KOÇOĞLU

NFT, 2017 yılında yaratılan yeni bir dijital sanat formu ve finansal varlıktır. NFT, blok zincir teknolojisine dayandığından ve ticareti Ethereum'un hakimiyetinde olduğundan, NFT'nin Bitcoin ve Ethereum ile ilişkili olması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı NFT'nin Bitcoin ve Ethereum ile uzun vadeli ve kısa vadeli ilişkisini Johansen Eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi ile analiz etmektir. Zaman aralığı Temmuz 2022 öncesi ve sonrası olarak bölünmüştür. Sonuçlar, NFT'nin Bitcoin ve Ethereum ile uzun vadeli bir ilişkisinin olmadığını göstermektedir. İlk periyotta, kısa vadede NFT Ethereum'un Granger nedeni olmaktadır. İkinci dönemde NFT'nin Bitcoin ve Ethereum ile kısa vadeli bir nedensellik ilişkisi kanıtlanmamıştır. Sonuçlar, NFT'nin yeni bir sanat biçimine ve kripto pazarından büyük ölçüde bağımsız bir finansal varlığa dönüştüğünü göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): NFT, Bitcoin, Ethereum

THE RELATION OF NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT) WITH BITCOIN AND ETHEREUM: A NEW ASSET OR A DERIVATIVE OF CRYPTO CURRENCIES?

NFT is a new form of digital art and a financial asset which was introduced in 2017. Since NFT is based on blockchain technology and its trade is dominated by Ethereum, one expects that NFT is interrelated with Bitcoin and Ethereum. The purpose of this study is to analyze the long-term and short-term relation of NFT with Bitcoin and Ethereum with Johansen Cointegration analysis and Granger Causality test. The time span split as before and after July 2022. The results suggest that there is no long-term relation of NFT with Bitcoin and Ethereum. In the short-term, NFT Granger causes Ethereum in the first period. In the second period, no short-term causal relation of NFT is evidenced with Bitcoin and Ethereum. The results suggest that NFT is evolving to a new form of art and a financial asset largely independent from crypto market.

Anahtar Kelimeler (Keywords): NFT, Bitcoin, Ethereum

Tam Metin 116

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.