Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1019-1033

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1027


AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN PAZARLAMA ARAÇLARI İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ŞEKİLLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

BORA GÖKTAŞ

Pazarlama günümüz işletmecilik dünyasında vazgeçilmez bir işletme fonksiyonudur. Pazarlama vazgeçilmez bir işletme fonksiyonu olmanın ötesinde, tüm insanlar için (bu insanlar farkında olsun ya da olmasın) hayatın merkezinde bir faaliyettir. Biz insanlar kılığımız- kıyafetimizle, oluşturduğumuz tarzımızla diğer insanlar üzerinde olumlu, güçlü bir etki bırakmak isteriz. İşletmeler de pazarlama ile tüketiciler üzerinde güçlü bir etki bırakmak istemekte ve bunun için de çeşitli pazarlama faaliyetleri yürütmektedirler. Ancak bir pazarlama yöntemi var ki işletmenin denetimi dışındadır. Bu yöntem ağızdan ağıza pazarlamadır. Ağızdan ağıza pazarlama ile kişiler bir ürün ya da marka hakkında çevresindeki insanlara görüşlerini gayrı resmi bir ortamda (çay sohbetleri, kadınların altın günleri, yolda denk gelindiğinde v.s) söylemektedir ve bu söylemler ile o ürün ya da marka ile ilgili olarak diğer insanları etkileyebilmektedirler. Tüketiciler de böyle bir durumda o ürün ya da markayı kullanma konusunda bir yargıya varabilmektedir. İşte eldeki bu araştırma ile ağızdan ağıza pazarlamanın diğer pazarlama araçlarına göre etki düzeyini ölçmek için ve tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediği, düşüncelerini nasıl biçimlendirebileceğine dair bir örnek uygulama ortaya koymak için gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında tüketicilerin ağızdan ağıza pazarlama eylemlerinden oldukça etkilendiği görülmektedir. Bundan dolayı da işletmelerin yapması gereken ürün ve markaları ile ilgili olarak ortamlarda olumlu konuşacak müşteri kitlesini oluşturmaktır.Pazarlama günümüz işletmecilik dünyasında vazgeçilmez bir işletme fonksiyonudur. Pazarlama vazgeçilmez bir işletme fonksiyonu olmanın ötesinde, tüm insanlar için (bu insanlar farkında olsun ya da olmasın) hayatın merkezinde bir faaliyettir. Biz insanlar kılığımız- kıyafetimizle, oluşturduğumuz tarzımızla diğer insanlar üzerinde olumlu, güçlü bir etki bırakmak isteriz. İşletmeler de pazarlama ile tüketiciler üzerinde güçlü bir etki bırakmak istemekte ve bunun için de çeşitli pazarlama faaliyetleri yürütmektedirler. Ancak bir pazarlama yöntemi var ki işletmenin denetimi dışındadır. Bu yöntem ağızdan ağıza pazarlamadır. Ağızdan ağıza pazarlama ile kişiler bir ürün ya da marka hakkında çevresindeki insanlara görüşlerini gayrı resmi bir ortamda (çay sohbetleri, kadınların altın günleri, yolda denk gelindiğinde v.s) söylemektedir ve bu söylemler ile o ürün ya da marka ile ilgili olarak diğer insanları etkileyebilmektedirler. Tüketiciler de böyle bir durumda o ürün ya da markayı kullanma konusunda bir yargıya varabilmektedir. İşte eldeki bu araştırma ile ağızdan ağıza pazarlamanın diğer pazarlama araçlarına göre etki düzeyini ölçmek için ve tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediği, düşüncelerini nasıl biçimlendirebileceğine dair bir örnek uygulama ortaya koymak için gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında tüketicilerin ağızdan ağıza pazarlama eylemlerinden oldukça etkilendiği görülmektedir. Bundan dolayı da işletmelerin yapması gereken ürün ve markaları ile ilgili olarak ortamlarda olumlu konuşacak müşteri kitlesini oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): : Ağızdan ağıza pazarlama, pazarlama, pazarlama iletişimi, marka, tüketici davranışları

IMPORTANCE OF WORD OF MOUTH MARKETING IN MARKETING TOOLS AND AN APPLICATION TO SHAPE PURCHASING BEHAVIORS

business function, marketing is an activity in the center of life (whether or not these people are aware) for all people. We people want to have a positive, strong influence on other people with our costumes and the style we create. Businesses also want to have a strong impact on consumers with marketing methods and they carry out various marketing activities for this. However, there is a marketing method outside the control of the enterprise. This method is Word of Mouth marketing. With Word of Mouth Marketing, people tell other people about a product or brand in an informal environment (tea conversations, women's golden days, when they meet the road each other etc.) and they can influence other people in relation to that product or brand. Consumers can also make a judgment on the use of that product or brand in such a case. This research was conducted to measure the impact level of Word of Mouth Marketing compared with other marketing tools and to show an example application about how consumers influence purchasing behavior and how they can shape their thoughts. When the results of the research are examined, it is seen that the consumers are quite affected by the word of Mouth Marketing actions. Therefore, it is necessary for businesses to establish a customer group that will talk positively about the their products and brands.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Word of mouth marketing, marketing, marketing communication, brand, consumer behavior

Tam Metin 881

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.