Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 1-16

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2276


KURUMLARIN STRATEJİK HAREKETİ OLARAK FİLANTROPİ

ŞEYMA BAŞBUĞ KAFKAS, HÜSNİYE ÖRS

Uluslararası üçüncü sektör (sivil toplum) literatürüne yerleşen filantropi kavramı, işletmeler için son zamanlarda önemli bir boyutta incelenmektedir. Günümüzün değişen dünyasında işletmeler de bu filantropi uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalar ile işletmeler, ekonomik ve sosyal düzenlemelere bir farklılık getirmektedir. İşletmelerin yaptığı iyilik çerçevesi içindeki uygulamalar filantropi faaliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Kavramın tam bir karşılığının bulunmaması sebebiyle filantropi birçok kaynakta hayırseverlik olarak ifade edilmiştir. Ancak Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TUSEV) filantropiyi dilimize kazandırmasıyla kavram, hayırseverlikten ayrılmıştır. İnsan sevgisi anlamına gelen filantropinin temelinde “iyilik yaparak iyi olanı yapmak” düşüncesi vardır. Filantropi, bireylerin ve kurumların ahlaki, vicdani ve duygusal motivasyonlarıyla ilgilidir. Kanaatimizce buradaki önemli noktalardan birisi de filantropi ile gerçekleşen değişimdir. Filantropi uygulamaları ile uzun vadede kalıcı çözümler getirilmektedir. İşletmeler ise bu noktada filantropi uygulamalarında, toplum üzerinde daha çok neyi değiştirmeyi amaçladıklarına odaklanmaktadır. İşletmelerin gönüllü olarak toplum üzerinde uzun vade içinde gerçekleştirdiği her bir uygulama filantropi faaliyeti çerçevesinde değerlendirilebilir. Filantropi kavramının Türkçe’de anlam karmaşası oluşturması kavramın detaylı incelenmesini gerekli kılmıştır. İlgili makalenin amacı, filantropi kavramının incelenmesi ve benzer kavramlarla arasındaki farkı ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Filantropi, Hayırseverlik, Bağış, Strateji, Sistematik Bağış

PHILANTHROPY AS THE STRATEGIC BEHAVIOR OF ORGANIZATIONS

The concept of philanthropy, which has become established in the international third sector (civil society) literature, has recently been examined in an important dimension for businesses. It enhances firms to intervene in social and economic regulations from disparate perspectives. Due of the concept's ambiguous definition, philanthropy is frequently referred to as charity. However, the term was separated from philanthropy after it was coined by the Third Sector Foundation of Turkey (TUSEV). Philanthropy is defined as actions in which donations are ongoing, as opposed to charity, which is a one-time act of assistance or donation by corporations. The principle of "doing good by doing good" is the foundation of philanthropy, which is defined as love of humanity. The moral, ethical, and emotional motivations of people and organizations are what define philanthropy. Philanthropy practices provide permanent solutions in the long term. At this point, in their philanthropy practices, businesses focus more on what they aim to change in society. Any long-term impact that corporations voluntarily have on society can be assessed in the context of philanthropic endeavors. This study primarily set out to investigate the importance of the philanthropy concept. The fact that the concept of philanthropy creates a confusion of meaning in Turkish has made it necessary to examine the concept in detail. This article's goal is to investigate the idea of philanthropy and highlight how it differs from related ideas. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Philanthropy, Benevolance, Charity, Strategy, Systematic Charity.

Tam Metin 208

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.