Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3615-3633

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2306


METAVERSE BİR İLİZYON MU? PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN METAVERSE İNCELEMESİ

MUSTAFA ATAHAN YILMAZ

İnternet’in geleceği olarak kabul edilen Metaverse kavramı son yılların en çok konuşulan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet’in ötesinde çok boyutlu bir deneyim sunmaya hazırlanan Metaverse dönemi şirketler ve tüketiciler için birçok belirsizliği de yanında getirmektedir. Rekabet yarışında geride kalmak istemeyen şirketler faaliyetlerini yeni Metaverse platformlarına geçirerek çeşitli pazarlama kampanyalarını uygulamaya başlamıştır. Teknoloji devleri bu platformlarda kurucu olarak, diğer şirketler ise katılımcı ya da içerik üretici olarak yerini almaktadır. Günümüzde en aktif Metaverse platformlarının çoğunlukla online video oyunları olması bir tesadüf değildir. Yıllar boyunca geliştirilen video oyunu sektörü Metaverse için bir prototip görevi görmüştür. Sanal bir dünya, etkileşim kurmaya yarayan avatar isimli bir görsel temsil, ticaret yapmak için kullanılan para birimi, dijital ürün pazarları ve en önemlisi sosyal bir çevreye sahip Metaverse platformları tam olarak Kitlesel çok oyunculu online oyunlara benzemektedir. Metaverse’in erken dönemdeki hedef pazarına baktığımızda ise video oyuncularından oluşan yeni jenerasyon tüketiciler karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma varlığı sorgulanan Metaverse evrenini hem tüketici hem de şirketler açısından inceleyerek sektörle ilgili beklentilerin gerçekçiliğini sorgulamaktadır. Bu doğrultuda önce Metaverse kavram olarak tartışılacak, sonrasında şirketlerin Metaverse pazarlamasıyla ilgili uygulamaları ve hedef pazar irdelenecektir. Tartışmalar ışığında Metaverse’in akademik ve pratik yol haritası göz önüne alınarak genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Metaverse, Sanal Dünyalar, Sanal Gerçeklik, Çoklu Evren, Video Oyunları

IS METAVERSE AN ILLUSION? METAVERSE REVIEW FROM A MARKETING PERSPECTIVE

Considered the future of the Internet, the concept of Metaverse has emerged as one of the most discussed topics in recent years. The metaverse era goes far beyond the traditional Internet with the multidimensional experience it presents however, it brings many uncertainties for companies and consumers. Companies who want to be the first mover are building in Metaverse and promote all their activities. While tech giants are builders, other companies are most likely in the role of participants or content producers. The most functioning Metaverse platforms today are online video games. Developments in the Video Gaming Industry prepared a functioning prototype for Metaverse technologies. Considering the main elements such as virtual worlds, interacting visual representations named avatars, currencies to trade, digital product markets, and social environments, Metaverse platforms are very similar to Massively multiplayer online games. The early audience of Metaverse also consists of new-generation gamers. This study questions the reality of industry expectations by examining Metaverse terms of consumers and companies. The concept of Metaverse is discussed with the evaluations regarding Metaverse marketing practices and target market. In light of the discussions, recommendations are given by considering the academic and practical roadmap of Metaverse.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Metaverse, Virtual Worlds, Virtual Reality, Multiverse, Video Games

Tam Metin 252

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.