Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 2132-2146

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1651


YÜKSELEN PİYASALARDA KENTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜMENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ

SERAP ÜRÜT SAYGIN

Bu çalışmada seçili yükselen piyasa ekonomilerinde (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika ve Türkiye) kentleşme ve ekonomik büyümenin çevre üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 1990-2016 yıllarını ele alan çalışmada panel eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Sonrasında ise panel genişletilmiş ortalama grup (AMG) tahmincisi ile uzun dönem katsayıları tahminlenmiştir. Analiz sonucunda hem ekonomik büyüme hem de kentleşme ile karbon emisyon hacmi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bu da ekonomideki büyümenin ve artan kentleşmenin çevre açısından olumsuz bir etki yarattığını ortaya koymaktadır. Panel AMG tahmincisine göre, ekonomik büyümedeki 1 birimlik artış karbon emisyon miktarını 0.73 birim arttırmaktadır. Bunun yanı sıra kentleşmenin çevre üzerindeki etkisinin ise daha baskın olduğu saptanmıştır. Analiz sonucunda kentleşme düzeyindeki 1 birimlik artışın karbon emisyonlarını 1.16 birim arttırdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kentleşme, Ekonomik Büyüme, CO2 emisyonları

THE EFFECT OF URBANIZATION AND ECONOMIC GROWTH ON THE ENVIRONMENT IN THE EMERGING MARKETS

The present study aims to determine the effect of urbanization and economic growth in selected emerging market economies (Argentina, Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Poland, Russia, S. Africa and Turkey) on the environment. The study covers the years from 1990 to 2016 and includes a panel cointegration analysis. After that, the long-term predictions were estimated with the panel augmented mean group (AMG) estimator. As a result of the analysis, it was found that there is a positive relation of both economic growth and urbanization with the volume of carbon emissions. This reveals that economic growth and increasing urbanization have a negative effect on the environment. According to the panel AMG estimator, an increase of 1 unit in economic growth increases the amount of carbon emissions by 0.73 unit. In addition, it was determined that the effect of urbanization on the environment is more dominant. As a result of the analysis, it was determined that an increase of 1 unit in the level of urbanization increased carbon emissions by 1.16 units.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Urbanization, Economic Growth, CO2 emissions

Tam Metin 550

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.