Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 644-665

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2272


İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ KAVRAMI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

ESRA SİPAHİ DÖNGÜL

İşyeri nezaketsizliği; bir iş ortamında saygısızlık, kaba davranışlar veya profesyonel olmayan tutumlar gibi hoşgörüsüz davranışları ifade etmektedir. Bu tür davranışlar işyerinde çalışanlar arasında veya çalışanlar ile yöneticiler arasında ortaya çıkabilmekte ve işyeri atmosferini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, “workplace incivility (işyeri nezaketsizliği)” ile ilgili yapılan araştırmaların analizi görselleştirilerek çalışmanın etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Web of Science (WOS)’ ta 1999-2023 yıl aralığında yayınlanmış olan çalışmaların bibliyometrik analizi VOSviewer (Version 1.6.9) paket programı ile analiz edilmiştir. “Workplace incivility” kavramının yer aldığı başlığın, içeriğinin ve anahtar kelimesinin tüm dillerde ve tüm yayın türlerinin taranması amaçlandığından 1,462 esere ulaşılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Yıl bazlı dağılıma bakıldığında en fazla yayın yapılan yıl 205 eser ile 2021 yılıdır. En fazla yayın türü 1,302 eser ile dergi makalesidir. Yayınlanan eserler en fazla 1,451 eser ile İngilizce dilindedir. Çalışmada en az 2 defa olmak koşuluyla aralarında ilişki bulunan ve en çok kullanılan anahtar kelimeler analiz edildiğinde anahtar kelimelerden en fazla kullanılanlar 210 tekrar ile workplace incivility (iş yeri nezaketsizliği), 301 tekrar ile incivility (nezaketsizlik), 109 tekrar ile bullying (zorbalık), 63 tekrar ile workplace bullying (işyeri zorbalığı) ve 50 tekrar ile emotional exhaustion (mental yorgunluk) ifadeleri olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma, 1999-2023 yıl aralığında WOS’ ta yayınlanan çalışmaların bibliyometrik analizi ile sınırlıdır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalar için, PUBMed, Scopus, TRDizin gibi veri tabanlarında da yer alan araştırmalar kapsama alınabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Nezaketsizlik, İşyeri Nezaketsizliği, İşyeri Zorbalığı, Mental Yorgunluk

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON THE CONCEPT OF WORKPLACE INCIVILITY

Workplace incivility; refers to intolerant behavior such as disrespect, rude behavior, or unprofessional attitudes in a work environment. Such behaviors can occur in the workplace between employees or between employees and managers and can adversely affect the workplace atmosphere. In this study, it is aimed to revealing the effect of the study by visualizing the analysis of the research on "workplace incivility". A bibliometric analysis of the studies published in Web of Science (WOS) between 1999 and 2023 was analyzed with the VOSviewer (Version 1.6.9) package program. Since it was aimed at scanning the title, content, and keyword of the concept of "workplace incivility" in all languages and all publication types, analyzes were carried out, reaching 1,462 works. When we look at the year-based distribution, the year with the most publications is 2021, with 205 works. The most common publication type is a journal article with 1,302 works. The published works are in English, with a maximum of 1,451 works. In the study, when the most used keywords that had a relationship between them were analyzed at least twice, it was found that the most used keywords were workplace incivility with 210 repetitions, incivility with 301 repetitions, bullying with 109 repetitions, workplace bullying with 63 repetitions, and emotional exhaustion with 50 repetitions. This study is limited to the bibliometric analysis of studies published in WOS between 1999 and 2023. For future studies, research in databases such as PUBMed, Scopus, and TRDizin can be covered.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Incivility, Workplace Incivility, Workplace Bullying, Mental Fatigue

Tam Metin 131

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.