Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1375-1390

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1760


HASAN RUHANİ DÖNEMİ

AYLİN KARNAP, CENGİZ ÇAĞLA

1979 yılında meydana gelen rejim değişikliği sonrasında ABD ile İran arasındaki uzlaşmaz düşmanlık, Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yerini diplomatik ilişkilere bırakmıştır. Ruhani cumhurbaşkanlığı döneminde hem ulusal hem de uluslararası kriz ve sorunlar çerçevesinde rejimin ideallerine sadık kalınarak pragmatist bir yaklaşım benimsenmiştir. Dış politikada “itidalli değişim” söylemine vurgu yapan Ruhani, nükleer meselenin çözümüyle petrol ve ekonomik ambargoların kalkmasını hedeflemiştir. Yapıcı ve etkili bir dil kullanarak dış politikada güvenlik odaklı yönetim anlayışını sona ermesi için adımlar atan Ruhani böylece hem ekonomik darboğazdan kurtulmayı hem de halkın özgürlük taleplerine cevap vermeyi amaçlamıştır. Bu çalışma, Hasan Ruhani dönemi başlığı altında İran ile ABD arasındaki ilişkilerin, tarihi, politik ve sosyo-ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması ile günümüzdeki yansımalarını araştırmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İran, ABD, devrim, dış politika ve Ruhani

UNDER HASSAN ROUHANİ

Since the regime change in 1979, relations between Iran and the United States have culminated to a point of hostility and Rouhani administration, starting from such like a point,aimed at a normalization. At the face of domestic and international crises, conservative president Rouhani, followed a pragmatic path, in an attempt to protect the Islamic system and national security.Seeking to remove economic sanctions and embargoes through solving the nuclear problem, Rouhani’s foreign policy was based on a “moderate change”. By introducing a discourse moderation in foreign policy. Rouhani moved away from securitization policies and focused on resolving economic problems and the people’s demands for freedom. The aim of the paper is to evaluate the relations between Iran and the United States in the Hassan Rouhani era, with reference to the broader historical, political and socio-economic framework.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Iran, United States, revolution, foreign policy and Rouhani

Tam Metin 249

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.