Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 1-15

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1694


KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİNİN TMS-2 STOKLAR STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

MEHMET GÜNEŞ, MEHMET MURAT GUTNU

TMS-2 Stoklar standardı maliyet yönteminde tam maliyet yerine normal maliyet yöntemini esas almaktadır. Bu çalışmanın amacı; atıl kapasiteyi hesaplamada son yıllarda önemli bir yönetim muhasebesi tekniği olarak ortaya çıkan Kaynak Tüketim Muhasebesi (KTM) yöntemini TMS-2 Stoklar standardı çerçevesinde incelemektir. Bu amaçla, bir üretim işletmesinde hem TMS-2 Stoklar standardının esas aldığı normal maliyet yöntemi hem de KTM yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucuna göre, KTM yönteminin standardın öngördüğü şekilde atıl kapasite maliyetlerini doğru, güvenilir ve gerçeğe uygun olarak hesapladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, standartları uygulamak zorunda olan işletmeler için KTM yöntemi, kendi sistemleriyle kolay bir şekilde entegre edilebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kaynak tüketim muhasebesi, TMS-2 stoklar standardı

ANALYSIS OF RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING BY TAS-2 INVENTORIES STANDARD: AN APPLICATION IN A MANUFACTURING COMPANY

TAS-2 inventories standard is based on normal cost method, instead of full costing method. The aim of this study is to examine the Resource Consumption Accounting (RCA) method, which has emerged as an important management accounting technique in calculating the idle capacity in recent years, within the framework of TAS-2 inventories standard. For this purpose, both the normal cost management method based on the TAS-2 inventories standard and the RCA method are applied to a production facility. The findings suggest that the RCA method estimates the idle capacity costs accurately, reliably and realistically as proposed by the standard. Therefore, for businesses that have to apply the standards, the RCA method can be easily integrated within their own systems.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Resource Consumption Accounting, TAS-2 inventories standard

Tam Metin 414

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.