Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 656-673

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1799


GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE TRANSFER HARCAMALARI İLE KAMU KESİMİ FİNANSMAN AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EMRAH KIRATOĞLU

İkinci Dünya Savaşı sonrasında devlet anlayışında ortaya çıkan değişmelerle beraber özellikle transfer harcamaları artmış ancak bu artışı karşılayacak ölçüde kamu geliri sağlanamamıştır. Bu durum hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde kamu mali sistemlerin bozulmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 1990-2019 yılları arası transfer harcamaları ile kamu kesimi finansman açıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda 1990-2019 yılları arasında gelişmiş ülkelerde kamu açıkları ve faiz harcamaları düşüş, sübvansiyonlar ve diğer transfer harcamaları artış eğiliminde olduğu; gelişmekte olan ülkelerde ise kamu açıkları, sübvansiyonlar ve diğer transfer harcamaları artış eğilimindeyken faiz harcamaları düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu Açıkları, Kamu Harcamaları, Transfer Harcamaları

THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFER EXPENDITURES AND PUBLIC FINANCE DEFICIENCIES IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIEIS

After the Second World War, with the changes in the understanding of the state, especially the transfer expenditures increased, but the public income could not be provided to meet this increase. This situation has led to the deterioration of public financial systems in both developed and developing countries. In this study, the relationship between transfer expenditures and public sector financing deficits between 1990 and 2019 in developed and developing countries was examined. In the results of working; Between 1990 and 2019, public deficits and interest expenditures tended to decrease, while subsidies and other transfer expenditures tended to increase in developed countries; In developing countries, on the other hand, while public deficits, subsidies and other transfer expenditures tend to increase, interest expenditures tend to decrease.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Deficits, Public Expenditures, Transfer Expenditures

Tam Metin 218

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.