Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 392-408

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1762


ULUSLARARASI FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN KÜRESEL ŞEHİR ENDEKSLERİ PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

YUNUS YILMAZ, GÜLSEDA KÖSE

Bu çalışmada, İstanbul Finans Merkezi projesiyle uluslararası finans merkezleri arasına girmeyi hedefleyen İstanbul’un küresel şehir endeksleri kriterlerine göre mevcut durumu ve orta-uzun vadede finans merkezi olabilirliği araştırılmıştır. Uluslararası finans merkezleri ile İstanbul’un bir karşılaştırılması yapılmış, taşıdığı potansiyel ortaya konulmuştur. GFCI 30 Şehir Profilleri Uluslararası Çeşitlilik Endeksine göre İstanbul; Tel Aviv, Mexico City, Helsinki gibi şehirleri geride bırakarak ilk sırada olmayı başarmıştır. Fakat ulaşılan sonuçlar doğrultusunda; İstanbul’un uluslararası düzeyde bir finans merkezi olabilirliği şu an için mümkün gözükmemektedir. Şehrin küresel finans merkezi düzeyine ulaşabilmesi; sahip olduğu olumlu özelliklerinin daha fazla geliştirilmesine ve mevcut dezavantajlarının minimum düzeye indirilerek zaman içinde yok edilmesine bağlıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finans, Finans Merkezleri, İstanbul Finans Merkezi, Küresel Şehir Endeksleri, GFCI.

EVALUATION OF INTERNATİONAL FINANCIAL CENTERS AND ISTANBUL FINANCIAL CENTER PROJECT IN THE PERSPECTIVE OF GLOBAL CITY INDICES

In this study, the current situation of Istanbul, which aims to become one of the international financial centers with the Istanbul Financial Center project, according to the criteria of global city indices, and its feasibility as a financial center in the medium-long term were investigated. A comparison of international financial centers and Istanbul has been made and its potential has been revealed. According to the GFCI 30 City Profiles International Diversity Index, Istanbul; It succeeded to be in the first place, leaving behind cities such as Tel Aviv, Mexico City and Helsinki. But in line with the results achieved; It does not seem possible for Istanbul to be an international financial center at the moment. The city's ability to reach the level of a global financial center; It depends on the further development of its positive features and the elimination of its current disadvantages over time by minimizing it.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finance, Financial Centers, Istanbul Financial Center, Global City Indices, GFCI.

Tam Metin 179

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.