Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 366-391

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1710


GÜNCEL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SUNDUĞU DİJİTAL İŞ İMKÂNLARININ (DIGITAL BUSINESS) ÖĞRENCİLER TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

TOLGA DURSUN, SERHAT YETİMOVA

Yapay zekâ, sanal gerçeklik, uzaktan kontrol gibi endüstri 4.0'ın bir çok sanal devrimleri gerçekleşiyor. Özellikle pandemi süreci ile birlikte eğitimde de uzaktan öğretim teknolojilerinin yoğun bir biçimde kullanımı toplumun neredeyse tamamının dijital bir kamusal alan zemininde faaliyette ve üretimde bulunmasına neden oldu. Bu itici güç gençlerin dijital platformlardaki iş modellerini daha etkin bir biçimde düşünmesi sonucunu doğurdu. Pandemi geleneksel iş alanlarını dijitalleşmek zorunda bırakarak bu süreci hızlandırdı. Bu makale İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışındaki şehirlerde dijital iş imkânlarının öğrenciler tarafından nasıl algılandığını anlamaya çalışmakla özgün olma iddiasındadır. Dijital teknolojilere görece erişimi sınırlı olan diğer illerde durum nasıl seyrediyor sorunu merkezinde bakıldığında Anadolu'daki durum önem kazanıyor. Bu sebeple Anadolu'daki iki farklı üniversitede (Bolu ve Aydın) öğrenim gören öğrencilerle derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak günümüzün dijital iş imkânlarını nasıl yorumladıklarını, faaliyette bulunup hangi alanlarda yoğun bir talep oluşturdukları anlamaya çalışılmıştır. Tüm yanıtlar dikkate alındığında dijital girişimcilik konusunun özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük/metropol şehirlerdekinden farklı olarak incelenen üniversitelerdeki katılımcıların çok temel düzeyde bir gelişim içinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital İş, Dijital Ekonomi, Kültürlerarası İletişim, Uzaktan Eğitim, Pandemi

A FIELD RESEARCH ON HOW STUDENTS PERCEIVE THE DIGITAL BUSINESS OFFERED BY CURRENT COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Many virtual revolutions of industry 4.0 such as artificial intelligence, virtual reality, remote control are taking place. Especially with the pandemic process, the intensive use of distance education technologies in education has caused almost all of the society to operate and produce on the ground of a digital public space. This driving force has resulted in young people thinking more effectively about business models on digital platforms. The pandemic has accelerated this process, forcing traditional business areas to go digital. This article claims to be original by trying to understand how students perceive digital job opportunities in cities other than big cities such as Istanbul, Ankara and Izmir. Considering how the situation is progressing in other provinces with relatively limited access to digital technologies, the situation in Anatolia gains importance. For this reason, it has been tried to understand how students who study at two different universities in Anatolia (Bolu and Aydın) interpret today's digital business opportunities by using the technique of in-depth interviews, and in which areas they operate and create an intense demand. Considering all the answers, it has been determined that the participants in the universities where the subject of digital entrepreneurship is examined differently from the big/metropolitan cities such as Istanbul, Izmir and Ankara are in a very basic level of development.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digital Business, Digital Economy, Intercultural Communication, Distance Education, Pandemic

Tam Metin 177

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.