Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3

1.
MARKA, MARKA DEĞERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ: INTERBRAND İLE BRAND FİNANCE YÖNTEMLERİ VE 2017 EN DEĞERLİ DÜNYA MARKA SIRALAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
BRAND, BRAND EQUITY AND VALUATION METHODS: INTERBRAND AND BRAND FINANCE METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MOST VALUABLE WORLD BRAND RANKS IN 2017
HASAN TAŞCI, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.936    Sayfa: 710-723    1758

2.
PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE DEĞER YARATMAK: KANVAS İŞ MODELİ ÖRNEĞİ
SHARING ECONOMY AND CREATING VALUE: BUSINESS MODEL CANVAS
A.İDİL KACAR, VOLKAN YAKIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.962    Sayfa: 724-739    1641

3.
ÖRGÜT SAĞLIĞININ HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK ALGISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ORGANIZATIONAL HEALTH ON THE NURSE’S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE
NEZİHE TÜFEKCİ, MERVE UYSAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.970    Sayfa: 740-758    992

4.
HATA YÖNETİM ANLAYIŞI, İÇ DENETİM ETKİNLİĞİ VE ÖZ YETKİNLİĞİN MUHASEBECİLERİN HATA İŞLEME DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR İNCELEME
AN EXPLORATORY STUDY ON THE EFFECTS OF ERROR MANAGEMENT, INTERNAL AUDİT EFFECTIVENESS AND SELF-EFFICACY ON ERROR HANDLING BEHAVIOR OF ACCOUNTANTS
METİN UYAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.977    Sayfa: 759-776    907

5.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FİRMANIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON THE EXPORT PERFORMANCE OF FIRM: THE CASE OF GAZIANTEP PROVINCE
İBRAHİM ÇÜTCÜ, AYDIN ÖZDEMİR, M.ŞEKİP YİĞİT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1009    Sayfa: 777-793    971

6.
GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN HELAL GIDA SERTİFİKASINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ: TR 82 BÖLGESİ
AN INVESTIGATION OF FOOD SECTOR SMES’ PERCEPTIONS OF HALAL FOOD CERTIFICATION: TR 82 REGION
NİYAZİ GÜMÜŞ, İLYAS ERTUĞRUL İNAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.974    Sayfa: 794-815    940

7.
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA ETKİLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION THE SOCIAL MEDIA EFFECTIVENESS LEVEL OF UNIVERSITIES IN TURKEY
KÜBRA MÜGE ÇAKARÖZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1011    Sayfa: 816-831    912

8.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDE EKONOMİNİN YAPISAL DÜZENLEMELERİ
NEED ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN ECONOMICS OF TURKEY PRESIDENTIAL SYSTEM
KENAN PEKER , AYŞE ESRA PEKER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1010    Sayfa: 832-842    948

9.
HİLE ÜÇGENİ: FIRSATLARIN ÖNLENMESİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİ
FRAUD TRIANGLE: BROKEN WINDOWS THEORY IN PREVENTION OF OPPORTUNITIES
NUSRET YAZICI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1023    Sayfa: 843-851    948

10.
TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKALARINA BAKIŞI: KOOPERATİF MARKA ÖRNEĞİ
THE VIEW OF CONSUMERS TO RETAIL BRANDS; AN EXAMPLE OF A COOPERATIVE BRAND
SELİN GÖRAL, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.783    Sayfa: 852-864    998

11.
SANAYİ SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE MEASUREMENT OF COMPETITIVE POWER IN PRODUCTION INDUSTRY: AN EXAMPLE OF TURKEY
HAYRETTİN KESGİNGÖZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.967    Sayfa: 865-880    1021

12.
TÜRKİYE’DE TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE İÇ TİCARET HADLERİ
INTERNAL TERMS OF TRADE FOR CITRUS PRODUCTION IN TURKEY
MAKBULE NİSA MENCET YELBOĞA, CENGİZ SAYIN, FATMA DİLEK ERYİĞİT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.985    Sayfa: 881-888    877

13.
KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMALARI SONUÇLARININ İTİBAR KURALLARI VE EKŞİSÖZLÜK KULLANICI YORUMLARIYLA UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE REPUTATION RULES OF CORPORATE REPUTATION RESEARCH RESULTS AND THEIR COMPLIANCE WITH EKŞISÖZLÜK USER COMMENTS
SİMGE ÜNLÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1001    Sayfa: 889-905    977

14.
MAĞAZA ATMOSFERİNİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZA PERAKENDECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF STORE ATMOSPHERE ON PERCEIVED SERVİCE QUALITY: A RESEARCH ON LARGE SCALE RETAIL STORE
TUBA YUMUŞAK, KADRİ GÖKHAN YILMAZ, BİLGEHAN TUĞBA YARİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1013    Sayfa: 906-921    1119

15.
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE SİYASAL İSTİKRAR
PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT AND POLITICAL STABILITY
MURAT AKÇAKAYA, ABDÜLKADİR ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.996    Sayfa: 922-944    1278

16.
2017 KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAYLARIN KULLANDIĞI BİLLBOARD REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF BILLBOARD ADVERTISEMENTS USED BY 2017 KYRGYZ PRESIDENTIAL ELECTIONS CANDIDATES
NİYAZİ AYHAN, ERDOĞAN AKMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.964    Sayfa: 945-958    876

17.
MICHEL FOUCAULT’NUN İKTİDAR VE ÖZNE KAVRAMLARINA BİR BAKIŞ: GÖZETİM TOPLUMU
A VIEW OF MICHEL FOUCAULT’S CONCEPTS OF POWER AND SUBJECT: SURVELLIANCE SOCIETY
BİLGE DURUTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1017    Sayfa: 959-972    1335

18.
TERÖRÜN GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİSİ: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF TERRORISM ON REAL ESTATE VALUES: THE DIYARBAKIR PROVINCE, SUR DISTRICT EXAMPLE
YEŞİM TANRIVERMİŞ, TANER ALPASLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.971    Sayfa: 973-1007    936

19.
TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN NİCELİK, MEVZUAT VE KAMU YÖNETİMİ BOYUTLARIYLA İRDELENMESİ
EXAMINATION OF COOPERATIVES DIMENSIONS OF QUANTITY, LEGISLATION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY
BENGÜ EVEREST
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1002    Sayfa: 1008-1018    1035

20.
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN PAZARLAMA ARAÇLARI İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ŞEKİLLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
IMPORTANCE OF WORD OF MOUTH MARKETING IN MARKETING TOOLS AND AN APPLICATION TO SHAPE PURCHASING BEHAVIORS
BORA GÖKTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1027    Sayfa: 1019-1033    855

21.
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISININ OLUŞMASINDA ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ETKİSİ: LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE EFFECT OF COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIOR ON THE PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH: THE MODERATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE
ALİ GÜRSOY, KEMAL KÖKSAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1020    Sayfa: 1034-1043    902

22.
SURİYELİ GÖÇMENLERİN GİRİŞİMCİ OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HATAY İLİ ÖRNEĞİ
THE FACTORS AFFECTING OF THE SYRIAN IMMIGRANTS TO BECOME ENTREPRENEUR: THE CASE OF HATAY PROVINCE
GÖKHAN ÖZKUL, SEVDAGÜL DENGİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1018    Sayfa: 1044-1065    955

23.
4+4+4 SİSTEMİNDE DEVLET VE ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ VE TUTUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PUBLIC AND PRIVATE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDE AND KNOWLEDGE TOWARDS ENVIRONMENT WITHIN 4+4+4 SYSTEM
EBRU ÖZGÜR GÜLER, HÜSEYİN GÜLER, CEREN BÖRÜBAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.968    Sayfa: 1066-1078    1017

24.
İKTİSADİ İŞLETMELERİ ARACILIĞIYLA KOOPERATİFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ UYGULAMASININ İNCELENMESİ
REVIEW OF TAXATION OF COOPERATIVES THROUGH THEIR COMMERCIAL ENTERPRISES
UFUK KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1032    Sayfa: 1079-1101    813

25.
KÜRESEL ISINMANIN BALIKÇILIĞA ETKİLERİ
EFFECTS OF GLOBAL WARMING ON FISHERIES
HASAN HÜSEYİN ATAR, A. BURAK KIZILGÖK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1006    Sayfa: 1102-1125    1033

26.
SİYASAL İNOVASYON VE TÜRKİYE
POLITICAL INNOVATION AND TURKEY
GÜLSEN KAYA OSMANBAŞOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1028    Sayfa: 1126-1138    878

27.
BOSNA-HERSEK AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ADAY ÜLKESİ OLABİLİR Mİ? EKONOMİK KRİTERLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
CAN BOSNIA-HERSEK BE A CANDIDATE COUNTRY OF EUROPEAN UNION? AN EVALUATION FOR ECONOMIC CRITERIA
SERAP BARIŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.959    Sayfa: 1139-1158    779

28.
ÇAY TURİZMİ VE RİZE İLİ POTANSİYELİ
TEA TOURISM AND POTENTIAL OF RIZE PROVINCE
SİBEL SÜ ERÖZ, DÜRİYE BOZOK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1007    Sayfa: 1159-1176    935

29.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL VULNERABILITY AND SELF-ESTEEM OF UNIVERSITY STUDENTS
AYFER AYDINER BOYLU, GÜLAY GÜNAY(SOS HİZ), ALİ FUAT ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1029    Sayfa: 1177-1186    764

30.
BİR KARAR KADEMESİ OLARAK ‘AİLE’ VE KATILIMCI YEREL PLANLAMAYLA STRATEJİK AFET YÖNETİMİ
STRATEGIC DISASTER MANAGEMENT WITH ‘FAMILY’ AS A DECISION LAYER AND PARTICIPATORY LOCAL PLANNING
ÖZCAN YETİŞ, İSMAİL GÖKDENİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1042    Sayfa: 1187-1197    752

31.
ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLER? MARKA İMAJI VE SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
HOW DO PRODUCT RECALLS AFFECT CONSUMERS? AN EXPLORATION ON BRAND IMAGE AND PURCHASE DECISION
HANDAN ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.980    Sayfa: 1198-1208    824

32.
MEVDUAT YATIRIMCISININ TÜREV ÜRÜNLERİN KULLANIMI YOLUYLA GETİRİ MAKSİMİZASYONU
MAXIMIZING THE YIELD OF THE DEPOSIT INVESTOR BY USING DERIVATIVE PRODUCTES
ADNAN GÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.997    Sayfa: 1209-1234    859

33.
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
AN EMPIRICAL RESEARCH ON ORGANIZATIONAL CLIMATE IN FAMILY HEALTH CENTERS
MURAT AK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1022    Sayfa: 1235-1257    646

34.
KURUMSAL İTİBAR BAĞLAMINDA TÜRK FUTBOL TAKIMLARININ WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜPER LİG ÖRNEĞİ
EVALUATION THE WEB SITES OF TURKISH FOOTBALL TEAMS IN CONTEXT OF CORPORATE REPUTATION: SAMPLE OF SUPER LEAGUE
HARUN DUMLU, ESRA GÖKÇEN KAYGISIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1030    Sayfa: 1258-1272    699

35.
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖÇ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT OF THE STUDIES OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ON MIGRATION IN TURKEY
VASFİYE ÇELİK, ŞERİFE PEKKÜÇÜKŞEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1034    Sayfa: 1273-1283    836

36.
ADAM SMITH’İN İKTİSATTAKİ DENGE KAVRAMININ GELİŞİMİNE KATKISI
THE CONTRIBUTION OF ADAM SMITH TO THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF EQUILIBRIUM IN ECONOMICS
ANIL BAŞARAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1035    Sayfa: 1284-1294    888

37.
TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
GRADUATE STUDIES PREPARED IN TURKEY IN THE FIELDS OF PARTICIPATION BANKING: A LITERATURE REVIEW
EMRE SELÇUK SARI, NEVZAT GÜNGÖR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1041    Sayfa: 1295-1312    737

38.
TÜRK FİNANSAL SİSTEMİNDE YENİ BİR FONLAMA YÖNTEMİ: KİTLESEL FONLAMA
CROWDFUNDING: A NEW FUNDING METHOD FOR TURKISH FINANCIAL MARKET
YEŞİM ŞENDUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1047    Sayfa: 1313-1322    885

39.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOK KATLI BİNA VE GÖKDELENLER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
UNIVERSİTY STUDENTS' VIEWS ON HIGH-RISE BUILDINGS AND SKYSCRAPERS
SERDAR SAGLAM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1053    Sayfa: 1323-1336    802

40.
ÖRGÜTSEL SESSİZLİK SARMALINDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN THE SPIRAL OF ORGANIZATIONAL SILENCE: THE CASE OF KARAMAN PROVINCE
SEVCAN GÜLEÇ SOLAK, MERVE EROK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1058    Sayfa: 1337-1356    697

Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.