Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3

1.
COVID-19 SÜRECİNDE ONLİNE YEMEK SİPARİŞLERİNDE TEKNOLOJİNİN KABULÜ
TECHNOLOGY ADOPTION IN ONLINE FOOD ORDERS IN THE COVID-19 PROCESS
ÖNDER DİLEK, ABDÜLKADİR ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1616    Sayfa: 1313-1332    972

2.
YÜKSELEN EKONOMİLERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN DIŞ TİCARET İLE İLİŞKİSİ
HOW FOREGN DIRECT INVESTMENTS DRIVE TRADE FLOWS IN EMERGING ECONOMIES
BİLGİN BARİ, ZAFER ADALI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1607    Sayfa: 1333-1349    773

3.
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI BİLEŞENLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
THE EFFECT OF PUBLIC EXPENDITURES COMPONENTS ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY
CEYLAN KARAKAYA, TUBA ŞAHİNOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1524    Sayfa: 1350-1373    811

4.
ÖZEL MUAYENEHANE HEKİMLERİNİN AMELİYAT OPERASYONLARINA İLİŞKİN ÖZEL HASTANE SEÇİM FAKTÖRLERİ: BULANIK AHP UYGULAMASI
HOSPITAL SELECTION FACTORS FOR PRIVATE DOCTORS CONCERNING THEIR SURGERY OPERATIONS SERVICES: AN APPLICATION OF FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (FAHP)
ERKUT ERGENÇ, GÖKHAN KIRBAÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1568    Sayfa: 1374-1397    695

5.
MARKA ÖZDEŞLEŞMESİNİN MARKA EVANGELİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE: MARKA AŞKININ ARACILIK ROLÜ
BRAND IDENTIFICATION EFFECTS ON BRAND EVANGELISM: MEDIATING ROLE OF BRAND LOVE
IŞIL KARAPINAR ÇELİK, ABDULHAMİT EŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1571    Sayfa: 1398-1418    795

6.
TÜRKİYE’DEKİ BANKA BAŞARISIZLIKLARININ PANEL-YAŞAM ANALİZİYLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF BANK FAILURES IN TURKEY VIA PANEL-SURVIVAL ANALYSIS
ŞAHİKA GÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593    Sayfa: 1419-1435    680

7.
ÖRGÜTSEL EKOLOJİ VE KOOPERATİF ÖRGÜTLENMELERİ: TÜRKİYE’DE TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ
ORGANIZATIONAL ECOLOGY AND COOPERATIVE ORGANIZATIONS: AN ANALYSIS ON AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES SECTOR IN TURKEY
MİRAÇ SAVAŞ TURHAN, YAKUP ARI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1609    Sayfa: 1436-1454    787

8.
SAĞLIK KONULU YAZI DİZİLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
CONTENT ANALYSİS OF ARTİCLE SERİES ON HEALTH
MUSTAFA KOCAKAYA, METİN DİNÇER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1612    Sayfa: 1455-1476    822

9.
KADIN İŞ PERFORMANSI SORUNLARINA ÇÖZÜM AÇISINDAN İŞ-YAŞAM DENGELİ ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ
WORK-LIFE BALANCED FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENT IN TERMS OF SOLVING PROBLEMS RELATED TO WOMEN’S JOB PERFORMANCE
KAMİL UFUK BİLGİN , ESRA NUR TUĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1628    Sayfa: 1477-1507    814

10.
TEST SIKLIĞI VE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
TESTİNG FREQUENCY AND STUDENT ACHİEVEMENT RELATİONSHİP
UFUK GÜVEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1577    Sayfa: 1508-1521    675

11.
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAŞIYICI BİTKİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE BİR BADEM BAHÇESİNDE UYGULAMA
ACCOUNTING OF BEARER PLANTS IN THE SCOPE OF IAS 16: TANGIBLE FIXED ASSETS STANDARD AND AN APPLICATION IN AN ALMOND ORCHARD
ÖMER BURAK PAKSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1588    Sayfa: 1522-1542    683

12.
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN FARKLILIKLARA SAYGI KONUSUNA İLİŞKİN ETKİNLİK ÖNERİSİ
AN ACTİVİTY PROPOSAL ON RESPECT FOR DİFFERENCES İN THE SOCİAL STUDİES CURRİCULUM
ÜNAL ŞİMŞEK, BAHADIR KILCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1602    Sayfa: 1543-1558    722

13.
COVİD – 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON INVESTIGATION OF E-HEALTH LITERACY IN THE COVID – 19 PANDEMIC PERIOD
ESAT SAYGIN, METEHAN TOLON, BURHAN DOĞAN, KUMRU DİDEM ATALAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1605    Sayfa: 1559-1575    743

14.
ERGENLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE ÖZGECİLİK (ELSEVERLİK/FEDAKâRLIK) VE EGOSANTRİZM (BEN-MERKEZCİLİK) ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
AN INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN SOCİAL MEDİA ADDİCTİON WİTH ALTRUİSM AND EGOCENTRİSM
BUĞRA YILDIRIM, GÜLAY GÜNAY(SOS HİZ), VEYSİ BAYDAR, CENGİZ KILIÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1614    Sayfa: 1576-1595    948

15.
MUŞ’TA SIĞINMACILARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR, ÇÖZÜM YOLLARI, SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA ENTEGRASYONLARI
PROBLEMS, SOLUTIONS, INTEGRATION INTO SOCIAL AND ECONOMIC LIFE OF ASYLUM SEEKERS IN MUŞ
AHMET UTKU ÖZENSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1625    Sayfa: 1596-1613    680

16.
HASTANE WEBSİTELERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
CONTENT ANALYSIS OF HOSPITAL WEBSITES: SAMPLE OF ANKARA PROVINCE
ECE UĞURLUOĞLU ALDOĞAN, GÖKÇEN ÖZLER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1638    Sayfa: 1614-1627    638

17.
DİJİTAL MEDYA PLATFORMU İÇİN MARKA İMAJININ, MARKA GÜVENİ VE SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NETFLIX TÜRKİYE UYGULAMASI (MARKA MİMARİSİ ÖZELLİKLERİNİN FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ)
THE IMPACT OF BRAND IMAGE ON BRAND TRUST AND LOYALTY FOR DIGITAL MEDIA PLATFORM: NETFLIX TURKEY APPLICATION (EXAMINATION OF THE DIFFERENCES OF BRAND ARCHITECTURE FEATURES)
PARİSA ALİZADEHFANAELOO, ONUR TÜRKER, HACER HANDAN DEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1597    Sayfa: 1628-1659    980

18.
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS
ÖZDAL KOYUNCUOĞLU, MEVLÜT AYDOĞMUŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1615    Sayfa: 1660-1682    713

19.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞININ KARİYER YOLCULUĞUNDA HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ
LIFELONG LEARNING QUALIFICATIONS IN THE CAREER JOURNEY OF THE DIGITAL TRANSFORMATION AGE
ÖZGÜR ÇARK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1620    Sayfa: 1683-1704    662

20.
TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI KULLANMA(MA) KARARI: HANEHALKI BÜTÇE ANKETİNDEN AMPİRİK BİR ANALİZ
THE DECİSİON OF USE OR NOT TO USE CREDİT CARD İN TURKEY: AN EMPİRİCAL ANALYSİS FROM THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
FATİH HAKAN DİKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1656    Sayfa: 1705-1720    712

21.
HAVAYOLU OPERASYON YÖNETİMİNDE UÇUŞ SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
MANAGEMENT OF THE FLIGHT PROCESS IN AIRLINE OPERATION MANAGEMENT
EKREM SÜZEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1558    Sayfa: 1721-1735    736

22.
COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİM VE YALNIZLIK
FAMILY COMMUNICATION AND LONELY DURING THE PANDEMIC PERIOD
DERYA ÇAKMAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1622    Sayfa: 1736-1753    663

23.
KÜRESEL İŞ YAŞAM İNDEKSİ BAĞLAMINDA İŞ YAŞAM DENGESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK LIFE BALANCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL WORK LIFE INDEX: A CONCEPTUAL EVALUATION
YAVUZ DEMİREL, SEFA ÇETİN, SEVİM ÇEVEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1631    Sayfa: 1754-1780    668

24.
TERÖRİZMİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF TERRORISM ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT: THE CASE OF TURKEY
YILMAZ ONUR ARİ, Bello IBRAHIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1598    Sayfa: 1781-1797    667

25.
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK DERSİNE, MATEMATİK ÖĞRETME SÜRECİNE VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
METAPHORİC PERCEPTİONS OF PRİMARY PRE-SERVİCE TEACHERS TOWARDS MATHEMATİCS, MATHEMATİCS TEACHİNG PROCESS AND MATHEMATİCS TEACHİNG
AHMET OĞUZ AKÇAY, OSMAN ÇİL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1640    Sayfa: 1528-1546    706

26.
ÜRETİMDE KULLANILAN TEKNOLOJİ VE YÖNETİM MODELLERİNİN ÖĞRENİLMESİNDE KUŞAKLARIN ETKİSİ
THE EFFECT OF GENERATIONS ON LEARNING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT MODELS USED IN OPERATIONS
OĞUZHAN YAVUZ, ECE ÖNAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1537    Sayfa: 1820-1845    647

27.
MÜŞTERİLERİ UZAK DOĞU RESTORANLARINA YÖNLENDİREN ETKİLER VE COVID-19 ALGILAMALARI
EFFECTS THAT DRIVE CUSTOMERS TO FAR EASTERN RESTAURANTS AND PERCEPTIONS OF COVID-19
HAVVA GÖZGEÇ-MUTLU, MURAT DOĞDUBAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1542    Sayfa: 1846-1870    613

28.
DİJİTAL ORTAMDA PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE LEVELS OF MARKETING ACTIVITIES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
TOLGA TORUN , AHMET ÖZBEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1581    Sayfa: 1871-1893    674

29.
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KATILIM BANKALARINA YÖNELİK YAPILAN ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON ONLINE CUSTOMER COMPLAINTS AGAINST THE PARTICIPATION BANKS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
HÜLYA ER, MURAT ER, REMZİ ALTUNIŞIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1621    Sayfa: 1894-1914    633

30.
ÖRGÜTSEL GÜVEN VE PATERNALİST LİDERLİK ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ÖNCÜLÜK EDER Mİ?
DO ORGANIZATIONAL TRUST AND PATERNALIST LEADERSHIP LEAD TO ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION?
MEHMET ALİ TÜRKMENOĞLU, BERAT ÇİÇEK, GÖKHAN ULUDAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1626    Sayfa: 1915-1935    596

31.
OSMANLI DEVLETİ’NDE TANZİMAT DÖNEMİ YENİLİKLERİ: TANZİMAT FERMANI SONRASI YENİ KURUMLAR
REFORMS OF TANZIMAT ERA IN OTTOMAN EMPIRE: NEW INSTITUTIONS AFTER TANZIMAT EDICT
BURAK KOÇAK, EMİNE SANCAKTUTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1630    Sayfa: 1936-1948    743

32.
PERSONEL SEÇİM SÜRECİNDE KULLANILAN KRİTERLERİN BEST-WORST METODU (BWM) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE CRITERIA USED IN THE PERSONNEL SELECTION PROCESS WITH THE BEST-WORST METHOD (BWM)
TALİP ARSU, ŞERİFE UĞUZ ARSU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1632    Sayfa: 1949-1967    589

33.
SOSYAL AĞDÜZENEĞİ DEĞİŞİMİ YAZINININ SİSTEMATİK ANALİZİ
A SYSTEMATİC ANALYSİS OF THE SOCİAL NETWORK EVOLUTİON LİTERATURE
NURDAN TÜRECİ AKOVA, ŞULE TUZLUKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1637    Sayfa: 1969-1982    519

34.
ULUSLARARASI FUAR DESTEKLERİNİN İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE’DE İHRACAT YAPAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF TRADE SHOW SUPPORT ON TRADE PERFORMANCE: A STUDY ON EXPORTİNG FİRMS FROM TURKEY
HÜLYA YILMAZ, AHMET GÖKSEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1648    Sayfa: 1982-1996    621

35.
E-TİCARETTE MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMALARINI KULLANMAYA DEVAM ETME NİYETİNİN ARAŞTIRILMASI: GENİŞLETİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ
EXAMINATION OF INTENT TO CONTINUE USING MOBILE SHOPPING APPLICATIONS IN E-COMMERCE: EXTENDED TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
KAMİL ÇELİK, AHMET TAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1655    Sayfa: 1997-2019    735

36.
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL TUTUMLARININ iNCELENMESi
EXAMINATION OF THE ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES
ÖMER TÜRKSEVER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1658    Sayfa: 2020-2030    573

37.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
THE CRITICAL THINKING DISPOSITIONS SCALE FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: A STUDY OF SCALE DEVELOPMENT
UFUK ULUÇINAR, CÜNEYİT AKAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1673    Sayfa: 2031-2047    689

38.
ENFLASYONİST KOŞULLARDAKİ TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN BİR PARA TALEBİ MODELİ ÇALIŞMASI
STUDY OF A MONEY DEMAND MODEL FOR THE TURKISH ECONOMY IN INFLATIONARY CONDITIONS
ÜNAL ERYILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1623    Sayfa: 2048-2067    598

39.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÖLÇEK ETKİNLİĞİ: WİNDOW ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRME
SCALE EFFICIENCY IN THE TURKISH BANKING SECTOR: EVALUATION WITH WINDOW ANALYSIS
FEYZA ERŞİN META, CELAL TAŞDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1659    Sayfa: 2068-2089    579

40.
KAMU MALİYESİ ALANINDA DEĞİŞEN EĞİLİMLER: 2010 SONRASI DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
CHANGING TRENDS IN PUBLIC FINANCE: A CONTENT ANALYSIS FOR POST-2010 DOCTORAL THESES
MEHMET SADIK AYDIN, OSMAN GEYİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1596    Sayfa: 2090-2110    572

41.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANSIN BELİRLEYİCİLERİ
DETERMİNANTS OF PERFORMANCE İN THE TURKİSH BANKİNG SECTOR
ZÜHAL ARSLAN, GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1650    Sayfa: 2111-2131    617

42.
YÜKSELEN PİYASALARDA KENTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜMENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF URBANIZATION AND ECONOMIC GROWTH ON THE ENVIRONMENT IN THE EMERGING MARKETS
SERAP ÜRÜT SAYGIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1651    Sayfa: 2132-2146    640

43.
POZİTİF LİDERLİK DAVRANIŞLARININ, ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL İYİ OLUŞLARINA ETKİLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF POSITIVE LEADERSHIP BEHAVIORS ON EMPLOYEES' EMOTIONAL WELL-BEING
MÜNEVVER BAYAR (Y ORG)
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1666    Sayfa: 2147-2172    799

Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.